Półroczny rozszerzony raport skonsolidowany za pierwsze półrocze 2008 (Raport: 26/2008) 29 / 9 / 2008

COMP Safe Support SA skonsolidowany raport półroczny

formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego /2008

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 115876 66583 33321 17301
Zysk (strata) z działalności operacyjne 1510 7856 434 2041
j
Zysk (strata) brutto 2533 6723 728 1747
Zysk (strata) netto 1678 5142 483 1336
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 1838 3507 529 911
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 1231 613 354 159
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3177) (83494) (914) (21695)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (7363) 85710 (2117) 22270
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (9309) 2829 (2677) 735
Aktywa razem 361673 230695 107827 61261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64137 63245 19121 16795
Zobowiązania długoterminowe 16649 24536 4964 6515
Zobowiązania krótkoterminowe 47488 38709 14158 10279
Kapitał własny 97536 167450 88706 44466
Kapitał własny przypadający akcjonarius 95984 166638 88243 44250
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3539 2236
Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782
Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,58 4,77 1,32 1,24
kcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 4,58 3,38 1,32 0,88
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 62,67 49,72 18,68 13,20
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747900 4747899 4747900
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 62,67 35,27 18,68 9,37
kcję (w zł / EUR)

Przychody netto ze sprzedaży 100917 35136 29019 9130
Zysk (strata) z działalności operacyjne 1664 2733 479 710
j
Zysk (strata) brutto 1537 6957 442 1808
Zysk (strata) netto 998 6008 287 1561
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (1077) (9598) (310) (2494)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3155) (44787) (907) (11637)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (7282) 42586 (2094) 11065
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (11514) (11799) (3311) (3066)
Aktywa razem 305647 186385 91124 49494
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57741 52426 17215 13922
Zobowiązania długoterminowe 16207 23957 4832 6362
Zobowiązania krótkoterminowe 41534 28469 12383 7560
Kapitał własny 247906 133959 73909 35573
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3539 2236
Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782
Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 2,44 2,61 0,70 0,68
kcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 2,44 1,85 0,70 0,48
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 52,21 39,78 15,57 10,56
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747900 4747899 4747900
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 52,21 28,21 15,57 7,49
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2008
2 – półrocze / 2007
3 – półrocze / 2008
4 – półrocze / 2007

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close