Skonsolidowany raport kwartalny QS1 – korekta (Raport: 35_1/2005) 10 / 5 / 2005

COMP SA raport okresowy QS

 

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005

 

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 16372 16372 4077 4077

16 372

 

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 2553 2553 636 636

j

Zysk (strata) brutto 2573 2573 641 641

Zysk (strata) netto 1789 1789 446 446

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (5415) (5415) (1349) (1349)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (99) (99) (25) (25)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18245 18245 4544 4544

i finansowej

Przepływy pieniężne netto razem 12731 12731 3171 3171

Aktywa razem 83474 83474 20441 20441

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25302 25302 6196 6196

Zobowiązania długoterminowe 3207 3207 785 785

Zobowiązania krótkoterminowe 22095 22095 5411 5411

Kapitał własny 5788 5788 1417 1417

Kapitał zakładowy 5788 5788 1417 1417

Kapitał mniejszości 3370 3370 825 825

Liczba akcji 2315285 2315285 2315285 2315285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,77 0,77 0,19 0,19

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 2,50 2,50 0,61 0,61

EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close