Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 (Raport: 56/2005) 29 / 7 / 2005

COMP SA raport kwartalny

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 2 2 2

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-04-01 2005-01-01 2005-04-01 2005-01-01

do 2005-06- do 2005-06- do 2005-06- do 2005-06-

30 30 30 30

I. Przychody netto ze 17 872 33 267 4 451 6 940

sprzedaży produktów,

towarów i materiałów

II. Zysk (strata) z 1 904 3 964 474 827

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 3 997 5 961 995 1 243

IV. Zysk (strata) netto 3 068 4 526 764 944

V. Przepływy pieniężne 16 544 15 554 4 120 3 245

netto z działalności

operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne -3 130 -6 209 -780 -1 295

netto z działalności

inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne -2 617 14 133 -652 2 948

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 10 797 23 478 2 689 4 898

netto razem

IX. Aktywa razem 83 863 76 048 20 536 16 025

X. Zobowiązania 1 720 1 536 421 324

długoterminowe

XI. Zobowiązania 28 021 22 998 6 862 4 846

krótkoterminowe

XII. Kapitał własny 54 122 51 514 13 253 10 855

XIII. Kapitał zakładowy 5 788 5 788 1 417 1 220

XIV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 2 315 285 2 315 285 2 315 285

XV. Zysk (strata) na jedną 1,33 1,95 0,33 0,41

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVI. Wartość księgowa na 23,38 22,25 5,82 4,64

jedną akcję zwykłą (w

zł/EUR)

 

Pełny raport dostępny jest na stronie:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close