Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – korekta (Raport: 56_1/2005) 2 / 8 / 2005

COMP SA raportu kwartalny

 

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według

formularz raportu kwartalnego / 2005

 

 

w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) 2 kwartał(y) 2 kwartał(y) 2 kwartał(y)

narastająco / narastająco / narastająco / narastająco /

2005 okres od 2004 okres od 2005 okres od 2004 okres od

2005-04-01 do 2004-04-01 do 2005-04-01 do 2004-04-01 do

2005-06-30 2004-06-30 2005-06-30 2004-06-30

I. Przychody netto ze 17 872 12 249 4 311 2 624

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

II. Zysk (strata) z 1 955 801 472 172

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 4 048 753 976 161

IV. Zysk (strata) netto 3 128 572 755 123

V. Przepływy pieniężne netto 13 640 -1 633 3 290 -350

z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto 2 355 -413 568 -88

z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne -5 133 1 730 -1 238 371

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 10 862 -316 2 620 -68

netto, razem

IX. Aktywa razem 84 270 45 416 20 858 9 999

X. Zobowiązania 1 536 1 404 380 309

długoterminowe

XI. Zobowiązania 28 378 16 108 7 024 3 546

krótkoterminowe

XII. Kapitał własny 54 182 27 904 13 411 6 143

XIII. Kapitał zakładowy 5 788 4 401 1 433 969

XIV. Liczba akcji 2 315 285 1 760 285 2 315 285 1 760 285

XV. Zysk (strata) na jedną 1,35 0,32 0,33 0,07

akcję zwykłą (w zł / EUR)

XVI. Rozwodniony zysk 1,13 0,27

(strata) na jedną akcję

zwykłą (w zł / EUR)

XVII. Wartość księgowa na 23,4 15,85 5,79 3,49

jedną akcję (w zł / EUR)

XVIII. Rozwodniona wartość 19,63 4,86

księgowama jedną akcję (w zł/

EUR)

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close