Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przypadkowy wyciek krytycznych danych i dokumentów w firmie? Podpowiadamy, jak zadbać o ich bezpieczeństwo. 10 / 3 / 2022

Rozwój nowoczesnych technologii znacząco usprawnił dynamikę procesów zarządzania organizacją, ale równolegle zwiększył niebezpieczeństwo narażenia na cyberataki i wypływ danych o strategicznym znaczeniu dla jej funkcjonowania. Od lat obserwujemy jak na naszym rodzimym rynku organizacje radzą sobie z bezpieczeństwem informacji, danych, plików. To co cieszy, to coraz większa świadomość firm na temat bezpieczeństwa danych. Nawet mniejsze organizacje zaczynają się chronić i inwestują w systemy, które zabezpieczą ich przed wyciekiem. Istotny wzrost zainteresowania bezpieczeństwem danych zaobserwowaliśmy w momencie wdrażania RODO. Wówczas znacząca liczba podmiotów zaczęła zabezpieczać zasoby.

Sytuacja spowodowana pandemią i bardzo mocne wejście w świat online uwypukliło potrzebę ochrony danych w wielu organizacjach. Trochę inaczej wygląda poziom security w siedzibie firmy, a nieco inaczej na homeoffice. Nowe warunki pracy niosą za sobą nowe ryzyka. Nie wszystkie firmy decydują się na organizację pracy zdalnej w aspekcie bezpieczeństwa jaki jest rekomendowany, z różnych względów, otwierając tym samym przestrzeń do ataku. A w sytuacji podwyższonego stopnia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej, który w ostatnim czasie został podwyższony do poziomu CHARLIE-CRP musimy być jeszcze bardziej czujni.

Dlatego też niezwykle istotne dla każdej instytucji są działania w kierunku rozbudowy systemów służących do zabezpieczania kluczowych danych i dokumentów. Jednym z takich rozwiązań jest Treatnet Marker – rozwiązanie należące do grupy produktów o wspólnej nazwie Treatnet, zaprojektowanych i wytworzonych w firmie Comp. To sieciowo zorientowane narzędzia przygotowane dla zapewnienia komfortu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentów oraz budowy zaufania użytkowników sieci do Dostawcy Internetu.

Jeżeli firma operuje na plikach, które nie powinny jej opuścić lub działa na plikach poufnych, wewnętrznych, firmowych – do takich firm jest ten produkt kierowany. My sobie wtedy kategoryzujemy te pliki, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie ustawić tak polityki, żeby te pliki już otagowane, sklasyfikowane, z tzw. przystawionym stemplem przez nasz produkt, nie opuściły w sposób niepożądany firmy – komentuje Łukasz Liwanowski, Inżynier Systemowy w Pionie Systemów Sieciowych, Comp S.A.

Klasyfikacja jest technologią kategoryzacji informacji pozwalającą na podstawie zawartości pliku lub intencji użytkownika podzielić dane z istotnymi informacjami na grupy, które podlegając regułom klasyfikacji, wspierają w prosty i intuicyjny sposób implementację procesu wymiany plików pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami .

– Implementacja Treatnet Marker polega na otwarciu ruchu sieciowego, który nie jest skomplikowany – jest to jeden front-endowy serwer z bazą danych. Może to być SQL, może być SQL Express. Myślę, że instalacja tego, jeśli nie ma innych problemów, zajmuje jeden dzień. Do tego pozostaje kwestia instalacji agentów na każdym end-poincie. Na agenta składa się zaś plugin, dopina się go do produktu Microsoft Office, który działa z prawokliku – wyjaśnia ekspert.

System Treatnet Marker jest produktem przygotowanym do szerokiego użycia szczególnie wśród użytkowników instytucjonalnych i odpowiada na wymagania polskiego użytkownika i polskich regulacji prawnych. Jego funkcjonalności pozwalają na klasyfikowanie dokumentów pakietu Microsoft Office jak również plików innego typu np. pdf, txt i inne.

Natomiast trzeba pamiętać o tym, że najwyższy poziom security nigdy nie zastąpi ludzkiej uwagi i tego, by nie doprowadzić do nawet nieumyślnego wycieku danych – podsumowuje Liwanowski .

Więcej informacji na temat Treatnet Marker dostępnych jest na stronie: https://treatnetmarker.com/ a cała rozmowa z Łukaszem Liwanowskim na kanale YT Grupy Comp https://youtu.be/bVUa-vSQLr4

***

Treatnet Marker to rozwiązanie należące do grupy produktów o wspólnej nazwie Treatnet, zaprojektowanych i wytworzonych w Comp S.A.

Comp S.A. to jeden z największych integratorów usług informatycznych w Polsce, specjalizujący się
w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku handlu i usług oraz z zakresu bezpieczeństwa IT, sieciowego i kryptografii. Comp S.A. to również twórca pierwszej w Polsce platformy usług M/platform, która wspiera lokalne sklepy. Marki Elzab i Novitus dostarczają wielofunkcyjne urządzenia fiskalne oraz zintegrowane rozwiązania dla branży retail. Centrum Usług IT (marka CSS) świadczy kompleksowe usługi związane z infrastrukturą informatyczną.

treatnetmarker treatnetmarker