Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp bierze czynny udział w zielonej rewolucji 21 / 4 / 2023

Największe ekologiczne święto świata już dziś! Dziś też, w sposób szczególny, skupiamy się na problemach związanych ze zmianami klimatu oraz trosce o naturę.

Międzynarodowy Dzień Ziemi to dla naszej organizacji okazja by przypomnieć, że pamiętamy o granicach stawianych przez planetę i dbamy o synergię systemów społeczno-ekonomicznych i środowiska. Podejmujemy działania na rzecz ekologii i dbania o środowisko wierząc, że ekologia dotyczy nas wszystkich – nie tylko jednostek, ale również całych przedsiębiorstw.

W jaki sposób na co dzień troszczymy się o matkę naturę pisaliśmy w ubiegłych latach. Nie wiecie jednak jeszcze o tym, że w tym roku przestawiliśmy się na jeszcze bardziej „zielone tory” – rozpoczęliśmy liczenie śladu węglowego.

W 2022 roku po raz pierwszy sporządziliśmy kalkulację emisji gazów cieplarnianych wg metodologii The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance w zakresie 1 i 2, czyli w obszarze emisji, na które mamy bezpośredni wpływ. Z wynikami możecie zapoznać się zaglądając do naszego rocznego sprawozdania niefinansowego: https://www.comp.com.pl/raporty_biezace/raport-roczny-r-2022-raport-3-2023/. Wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych da nam wiedzę jak nasza działalność oddziałuje na środowisko naturalne. Dzięki temu będziemy mogli zmienić nasze zachowania i zminimalizować negatywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Mierzenie emisji to jeden z kroków naszej zielonej transformacji. W raporcie za 2021 r. podjęliśmy pierwszą próbę przedstawienia działań opisanych w Taksonomii, czyli nowym prawie Unii Europejskiej dotyczącym klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Pod uwagę wzięliśmy dwa pierwsze cele środowiskowe (łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu). Analizowaliśmy przychody, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne oraz określiliśmy, jaka ich część jest objęta Taksonomią.

W raporcie za 2022 r. wskazaliśmy dodatkowo, na ile nasza firma jest „zielona” i odpowiedzialna społecznie, a na ile nie. Wiązało się to z wyliczeniem i podaniem, jaka część przychodów, CAPEX-u i OPEX-u spełnia wymogi określone w Taksonomii w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności.

Dzień Ziemi 2023 Dzień Ziemi 2023