Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

„COMP 2025 Next Generation” – strategia Comp na lata 2022-2025 29 / 7 / 2022

Zarząd COMP S.A. we współpracy z Komitetem Strategii Rady Nadzorczej opracował nową strategię dla Grupy, zatytułowaną „COMP 2025 Next Generation”.

Pobierz prezentację

Priorytetowy cel COMP 2025 NEXT GENERATION to zapewnienie stałego wzrostu wartości Spółki, uniezależnionego od tempa fiskalizacji. Przyjęta strategia zakłada wejście Spółki na tą stabilną trajektorię rozwoju już na początku 2023 roku.
W okresie wzmożonej niepewności zewnętrznej COMP zwiększa przewidywalność własnej działalności. Dzieje się tak dzięki zwiększonej kontraktacji w rosnących trendach, takich jak cyberbezpieczeństwo, usługi dodane i nowe technologie dla sklepów, sieci i punktów usługowych. COMP korzysta coraz mocniej z wieloletnich budżetów swoich klientów. To nowa jakość, dająca podstawy do pewniejszego planowania w przyszłość. Kolejna nowa jakość to duża spodziewana konwersja wzrostu przychodów na wzrost EBITDA.

Fundamentem COMP 2025 Next Generation jest rozwój sprzedaży związanej z urządzeniami wielofunkcyjnymi i M/platform w modelu abonamentowym oraz pozyskiwanie długich, wieloletnich kontraktów IT. Uzupełnieniem koncentracji Spółki na kluczowej dla przyszłości działalności będzie zwiększenie efektywności organizacyjnej całej Grupy Comp.

Najważniejsze elementy strategii przeznaczone do realizacji w 2022 roku to:
1. Podpisanie umów gwarantujących długofalowe przychody, obejmujące co najmniej 2023 rok w sektorze IT.
2. Potwierdzenie wykorzystania M/platform przez kolejnych dużych uczestników rynku (sieci handlowe, producenci).
3. Wejście na rynek myjni samochodowych oraz pozyskanie jako klientów kolejnych korporacji przewozu osób – technologia wirtualnej kasy fiskalnej w modelu abonamentowym.
4. Uzyskanie gotowości technologicznej i homologacji niezbędnych do zamiany w urządzenia wielofunkcyjne wszystkich dotychczas sprzedanych oraz wszystkich nowych kas fiskalnych online – z dodatkowymi funkcjami płatniczymi i e-paragonem.
5. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w obszarze produkcji elektroniki, w tym ograniczenie produkcji niefiskalnej oraz zmniejszenie kosztów stałych całej grupy kapitałowej.

Korzyść z podejmowanych obecnie działań strategicznych będzie wyraźnie widoczna w wynikach w kolejnych latach. Rok 2022 jest rokiem przejściowym, w którym Spółka planuje uzyskanie zysku EBITDA w wysokości ok. 70-75 mln zł, ale zakładany na 2023 zysk EBITDA sięgnie poziomu ok. 95-100 mln zł. Plany na 2024-2025 są opracowywane i zakładają dalszy wzrost zysku EBITDA o ok. 20% rocznie.

Spółka spodziewa się bardzo wysokiej kontraktacji na rok bieżący i kolejne lata, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Przedmiotem kontraktacji są i będą produkty i rozwiązania własne, jak również produkty obce. Spółka zapewniła sobie finansowanie dłużne do realizacji zwiększonej kontraktacji w tym roku. Zadłużenie finansowe netto osiągnie wartość 1,0-1,5 x EBITDA w końcu roku 2023 i będzie to wartość docelowa w okresie realizacji strategii.

Podstawowym założeniem COMP 2025 Next Generation jest osiągnięcie odpornego na zmienne regulacje fiskalne wzrostu i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu wysokiego poziomu transferu zysków do akcjonariuszy. Przyjęte prognozy i cele są ostrożne, opierają się na obecnych już produktach oraz istniejącej ofercie. Równocześnie dostrzegamy możliwości w związane ze wzrastającą synergią płatniczo-fiskalną w Polsce. Ponadto, rozważamy szersze wejście na rynek elektromobilności jako producent ładowarek samochodowych, który to rynek podlega zmianom regulacyjnym w całej Europie. Są to przykłady zagadnień objętych analizą strategiczną, w ramach COMP 2025 Next Generation, jednak nie ujmowanych w przedstawionych prognozach.

W trakcie trwania strategii planowane są działania w zakresie docelowego porządkowania aktywów, nie będących priorytetami dla strategicznego rozwoju działalności. Wskutek tego mogą pojawić się perspektywy transakcji kapitałowych. COMP pozostawia sobie otwarte opcje w zakresie aliansów strategicznych i kapitałowych w każdej dziedzinie działalności. Wskazane działania wynikać będą z przyjętej strategii COMP Next Generation. Naszym podstawowym priorytetem COMP Next Generation jest trwałe zwiększenie wartości COMP niezależnie od cykli zewnętrznych.

strategia_comp strategia_comp