Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Strategia COMP 2025 Next Generation – dalszy istotny wzrost kontraktacji w segmencie IT na 2023 rok i kolejne. 30 / 11 / 2022

COMP S.A. wyraźnie zwiększył wartość kontraktacji, co było głównym celem segmentu IT na obecny rok w ogłoszonej strategii. Dzięki temu Spółka osiąga łączną wartość kontraktacji w segmencie IT na poziomie przewidzianym w strategii.

W raporcie z dnia 12 maja br. dotyczącego założeń do strategii „COMP 2025 Next Generation” informowaliśmy, że nasz potwierdzony potencjał kompetencyjny w sektorze IT – a w szczególności stanowiąca oddzielną linię biznesową spółka zależna Enigma SOI Sp. z o.o., dostarczająca rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem – ma szansę na wyraźny wzrost.

W komunikacie z dnia 29 lipca br. wśród najważniejszych elementów strategii przeznaczonych do realizacji w obecnym roku wymieniliśmy podpisanie umów gwarantujących długofalowe przychody, obejmujące co najmniej 2023 rok, w sektorze IT.

Miło nam poinformować, że osiągnięty wzrost kontraktacji w segmencie IT przybliża nas do osiągnięcia priorytetowego celu „COMP 2025 NEXT GENERATION”, jakim jest zapewnienie stałego wzrostu wartości Spółki, uniezależnionego od tempa fiskalizacji. Przyjęta strategia zakłada wejście Spółki na tą stabilną trajektorię rozwoju już na początku 2023 roku.

Foto_COMP Foto_COMP