Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – uzupełnienie (Raport 15/2019_2) 8 / 5 / 2019