Raport półroczny jednostkowy SA-P/2005 (Raport: 63/2005) 19 / 9 / 2005

COMP SA raport półroczny

 

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 33267 23371 8153 4940

33 267

 

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 3402 1854 834 392

j

Zysk (strata) brutto 5370 5698 1316 1204

Zysk (strata) netto 4555 3712 1116 785

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5958 (5873) 1460 (1241)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (1424) (2004) (349) (424)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 13306 3452 3261 730

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 17840 (4425) 4372 (935)

Aktywa razem 82582 44998 20441 9907

Zobowiązania długoterminowe 1693 1254 419 276

Zobowiązania krótkoterminowe 27074 16001 6701 3523

Kapitał własny 53815 27743 13320 6108

Kapitał zakładowy 5788 4401 1433 969

Liczba akcji 2315285 1760285 2315285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,97 2,11 0,48 0,45

zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,65 1,68 0,40 0,36

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 23,24 15,76 5,75 3,47

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 19,50 12,58 4,83 2,77

kcję (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda n – – – –

a jedną akcję (w zł / EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2005

2 – półrocze /2004

3 – półrocze / 2005

4 – półrocze /2004

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close