Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przystępujemy do realizacji projektu „Lubuskie e-Zdrowie” 18 / 3 / 2021

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Lubuskie e-Zdrowie”, który działa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020*.

Beneficjentem i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W projekcie bierze udział 14 jednostek ochrony zdrowia nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski. Są to m.in. szpitale, przychodnie, pogotowia ratunkowe i ośrodki medycyny pracy.

Koszt całkowity projektu to 20 mln zł, z czego 3 032 000,24 zł stanowią środki własne Beneficjenta, a 16 967 999,96 zł środki UE.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym udostępniona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Ponadto portal umożliwi pacjentom elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestrację), odbiór wyników badań, płatności elektroniczne za świadczone usługi.

W ramach projektu wdrażane będą mechanizmy umożliwiające komunikację różnych systemów, rozbudowa lub wdrożenie systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning), systemu HIS (Hospital Information System), budowa systemu do raportowania i analiz klasy BI.

Będąc generalnym wykonawcą w całym projekcie, czuwamy nad stworzeniem systemu.

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest to projekt, dlatego jesteśmy dobrze przygotowani do jego realizacji. Mierzymy się z presją czasu, ale wierzymy, że zmieścimy się w zakładanych terminach. W naszej firmie panuje pełna mobilizacja i niezwłocznie przystępujemy do pracy” – deklaruje Krzysztof Morawski, Wiceprezes Zarządu Comp S.A.

Przy realizacji zadania będziemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami. Jednym z nich jest Comarch Healthcare, który wytwarza systemy wspierające procesy informatyzacji podmiotów medycznych w Polsce oraz za granicą.

Relacja z inauguracji realizacji projektu „Lubuskie e-Zdrowie” tutaj.

*Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

ezdrowie_elubuskie_18.03.2021_2 ezdrowie_elubuskie_18.03.2021_2