Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Programista Android/Team leader

Lokalizacja: Nowy Sącz
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie oraz rozwój nowych aplikacji dla systemu Android.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji Android Services
 • Znajomość języka Java, Kotlin może być przydatna
 • Znajomość wzorca projektowego MVVM
 • Bugtracker Mantis
 • Testy jednostkowe, testy UI
 • Dobra znajomość systemów kontroli wersji GIT
 • Znajomość Gradle
 • Znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym wypełnianie dokumentacji technicznej
 • Mile widziane: NDK, iOS
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Kreatywność

Od kandydatów oczekujemy zaprezentowania zrealizowanych osobiście projektów referencyjnych.

W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę – praca stacjonarna, istnieje możliwość umowy B2B
 • Wynagrodzenie przy umowie o pracę 10 000 – 12000
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2021r.  pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Programista Android/Team leader .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Programista Android/Team leader

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Programista Android/Team leader.