Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Menedżer ds. kluczowych klientów

Lokalizacja: Cały kraj
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS

 

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w sektorze wyposażenia dla przemysłu przetwórstwa spożywczego mile widziane
 • doświadczenie w sprzedaży mile widziane,
 • wykształcenie średnie lub wyższe: ekonomiczne lub techniczne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • obsługa komputera,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, silna motywacja, kreatywność, odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B

 

OFERUJEMY:

 • pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży
 • stabilne warunki zatrudnienia wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy, oraz atrakcyjny pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • pracę w zespole zorientowanym na sukces,

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 stycznia 2023r.  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

***

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) Inspektor Ochrony Danych kontakt iod@comp.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@comp.com.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów