Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Odszedł Andrzej Olaf Wąsowski 28 / 9 / 2022

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że odszedł od nas Andrzej Olaf Wąsowski, związany nieprzerwanie z Comp od 1996 roku, w latach 1996-2018 wiceprezes Zarządu Comp.

Miał swój wielki udział w wydarzeniach historii Grupy Comp. Był pomysłodawcą rozwoju Firmy w obszarze kryptografii w tym inwestycji w Spółkę Enigma, wprowadzał Comp na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, był negocjatorem umów inwestycyjnych z Prokom, Computer Service Support i  Novitus. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek grupy kapitałowej.

Wcześniej przez lata związany z Gdańskiem, gdzie w 1983 roku ukończył studia na tamtejszej politechnice oraz pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie dodatkowo pełnił funkcje m. in.: Przewodniczącego Rady Informatyki, pełnomocnika ministra ds. systemów informatycznych, pełnomocnika ministra ds. Poczty Elektronicznej Administracji Rządowej, pełnomocnika ministra ds. programu PHARE, członka Komisji nadzorującej program LORD, członka Rady Wychowania Fizycznego i Sportu. Był członkiem Rady Koordynacyjnej do Spraw Teleinformatyki przy Radzie Ministrów. Zasiadał w Zarządzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Odznaczony medalem brązowym za zasługi dla obronności kraju, medalem za zasługi w ochronie granicy RP, złotą odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej.

Bardzo precyzyjny i przewidujący z dużym wyprzedzeniem rozwój wypadków, zawsze dbający o dobre imię i interes Comp. Przy tym delikatny i wrażliwy, wymagający ale sprawiedliwy.

Trudno pogodzić się  z tak niespodziewanym rozstaniem z człowiekiem, który był z nami przez tyle lat. Zostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Najbliższym w imieniu Zarządu oraz Pracowników COMP składamy wyrazy współczucia.

***
Nabożeństwo żałobne odprawione będzie 1 października 2022 r. o godzinie 11.15, w kaplicy przy Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku (Cmentarz Centralny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Srebrniki 2). O godzinie 12.00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe i pożegnanie przy grobie rodzinnym.

Rodzina prosi o niekupowanie kwiatów/wieńców.

Dla osób, które mają życzenie złożyć ofiarę, będzie podczas mszy wystawiona puszka z fundacji charytatywnej, datki będzie też można przekazać na konto.

4_czb_PW026 4_czb_PW026