Kasy, drukarki – co trzeba łączyć z terminalem płatniczym? 10 / 1 / 2022

Nie wszystkie urządzenia online będą łączone z terminalami płatniczymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. Ustawa o VAT) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowana jest przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stąd w każdym przepisie prawnym mowa jest o „kasach rejestrujących”. Wydane na podstawie tej Ustawy rozporządzenia „techniczne”, czyli np. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 12.09.2021, Dz.U. poz. 1759, ze względu na konstrukcję określa kasy rejestrujące jako „kasy autonomiczne” oraz „drukarki fiskalne” – co wynika z § 4. w/w Rozporządzenia. Zgodnie z tym Rozporządzeniem decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar wydana dla każdego z urządzeń fiskalnych mówi o „kasie rejestrującej” a w charakterystyce kasy określa, czy jest to „kasa autonomiczna” czy też „drukarka fiskalna”.

Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), tzw. Polskim Ładzie, w art. 22. pkt 3. zobowiązującym przedsiębiorcę do zapewnienia współpracy terminala z kasą online wyraźnie jest zapisane:

„Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy

Przepisy wykonawcze, czyli w/w Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, w § 6.7c i § 44.1 wyraźnie wskazuje, że obowiązek posiadania interfejsu komunikacyjnego kasa – terminal płatniczy dotyczy kas fiskalnych a nie dotyczy drukarek fiskalnych. Dlatego drukarki fiskalne w swoich konstrukcjach nie posiadają interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego połączenie ich z terminalami płatniczymi z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego o którym mowa w § 44.5. Rozporządzenia. Nie posiadając interfejsu komunikacyjnego, drukarki fiskalne (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym) nie podlegają obowiązkowi łączenia ich z terminalami płatniczymi.

Podsumowując, obowiązek łączenia z terminalem płatniczym po 1 lipca 2022 roku dotyczy jedynie kas autonomicznych onlinenie dotyczy drukarek fiskalnych, nie dotyczy też wszelkich innych urządzeń offline (kopia E i papierowa). Dla kontrolerów, podstawą do weryfikacji spełniania obowiązku łączenia urządzeń fiskalnych z terminalami płatniczymi będą więc zapisy (charakterystyka) z decyzji Prezesa GUM wydanej dla danego modelu urządzenia rejestrującego online.

W decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar nr PT 34/2019 z 16.05.2019 wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS ONE ONLINE, oraz PT 16/2019 z 4.04.2019 r. wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS NEXT ONLINE, w danych charakteryzujących kasy znajdują się zapisy, że te urządzenia to „drukarki fiskalne”. Nie podlegają więc pod obowiązek łączenia z terminalami płatniczymi.

530x218px_kasy-terminal_2022-04-13 530x218px_kasy-terminal_2022-04-13

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close