Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Jesteśmy obecni w Zielonej Krainie Nowoczesnych Technologii jako generalny wykonawca w kluczowym projekcie dla Województwa Lubuskiego 22 / 5 / 2020

Dziś jako Lider Konsorcjum podpisaliśmy umowę na „Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług”. Umowę będziemy realizować w zakresie projektu „Lubuski e-Urząd II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Celem projektu „Lubuski e-Urząd II” jest umożliwienie powszechnego używania technologii informacyjnych i e-usług przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi, a administracją publiczną. 11 Gmin biorących udział w projekcie otrzyma jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców.

Podpisanie umowy odbyło się w trybie online w modelu telekonferencji, w której wzięło udział 11 włodarzy Partnerów projektów, Marszałek Województwa Lubuskiego, Zarząd COMP SA, Konsorcjanci Sputnik Software Sp. z o.o. i Zeto Projekt Sp. z o.o.

Więcej informacji: https://bit.ly/2XjIPND

adobestock_299561099224_auto_530x2000 adobestock_299561099224_auto_530x2000