Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Grupa Comp z kontraktem na System Dozoru Elektronicznego 6 / 6 / 2022

Enigma SOI podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na System Dozoru Elektronicznego.

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (spółka zależna Compu, Lider Konsorcjum) oraz ITM Poland S.A podpisały z Ministerstwem Sprawiedliwości kolejną umowę na usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce (tzw. „e-kajdanki”). To już czwarta edycja projektu stanowiąca kontynuację i rozszerzenie obecnie realizowanej edycji SDE.

Umowa opiewa na łączną kwotę ok. 197 mln brutto i została zawarta na okres 53 miesięcy w zakresie zamówienia podstawowego i jest realizowana w etapach, w szczególności: Etap Techniczny oraz Etap Przejściowy i Eksploatacji. Ponadto umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie przed 31 grudnia 2025 r.

W ramach umowy zrealizowane mają być między innymi:

  1. Dostawa Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE, w tym część sprzętu w formie najmu.
  2. Instalacja oraz konfiguracja Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE.
  3. Najem urządzeń monitorujących, pasków i narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych.
  4. Rozbudowa aplikacji SDE24 i innych modyfikacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  5. Usługi eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  6. Wykonanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji.
  7. Serwis i gwarancja urządzeń, w tym utrzymanie aplikacji SDE24.

Projekt realizowany jest z udziałem najlepszych partnerów, w tym światowych producentów sprzętu, oprogramowania oraz usług telekomunikacyjnych.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności.  Polega na kontrolowaniu skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń monitorujących. W czasie odbywania kary skazany ma obowiązek przebywania w określonych miejscach o ustalonym harmonogramie wskazanych przez sąd. O możliwość odbywania kary w systemie SDE mogą ubiegać się skazani z wyrokami pozbawienia wolności do 18 miesięcy. W ramach podpisanej umowy system będzie umożliwiał jednoczesny monitoring do 10 tys. skazanych. SDE to szansa dla skazanych na resocjalizację w warunkach wolnościowych.

system_dozoru_elektronicznego_enigma system_dozoru_elektronicznego_enigma