Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp zrealizuje projekt dla Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 13 / 7 / 2018

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wybrał w trybie przetargu nieograniczonego ofertę konsorcjum Comp S.A. i Geomatyka Kraków.

Przedmiotem zamówienia o wartości 6 mln zł są: zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1.E-usługi publiczne.

Oferta zostanie zrealizowana w 13 powiatach Województwa Dolnośląskiego.

shutterstock_6690541828_auto_530x2000 shutterstock_6690541828_auto_530x2000