Comp realizuje projekt regionalny pn. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center 2 / 11 / 2023

Wspólnie z partnerami konsorcjum, spółkami: Giap Sp. z o.o. oraz Designers Sp. z o.o., Comp S.A. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania, które obejmuje zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center.

Realizowany przez nas projekt ma na celu zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Będzie to możliwe dzięki wytworzeniu i udostępnieniu za pośrednictwem Data Center e-usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i samorządach gminnych. Uruchomienie w projekcie e-usług publicznych powiatowych i gminnych dla tych samorządów nastąpi w oparciu o moduły wykorzystywane do e-usług.

Wdrożenie jednolitej platformy e-usług publicznych pozwoli między innymi na standaryzację świadczonych e-usług, usprawnienie procesów związanych z obsługą e-usług publicznych, centralizację baz danych systemu. Zapewni także dostęp do aktualnych danych dla wszystkich beneficjentów jak również bezpośredni nadzór w trybie on-line nad procesami i danymi przetwarzanymi w systemie.

Projekt „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 rozwój cyfrowy; działanie 2.1 rozwój społeczeństwa informacyjnego.

data_center_lubuskie data_center_lubuskie

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close