Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp realizuje projekt „Innowacyjny system szybkiego i masowego wykrywania oraz neutralizacji cyberataków na użytkowników sieci Internet” 21 / 11 / 2017

COMP S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny system szybkiego i masowego wykrywania oraz neutralizacji cyberataków na użytkowników sieci Internet”.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0843/16 z dnia 2017-05-17.

Celem projektu jest nowy produkt w postaci zespołu narzędzi o budowie modułowej, tworzący jednolity system monitorowania, wykrywania i usuwania skutków zainfekowania użytkowników sieci Internet złośliwym oprogramowaniem typu malware, poprzez analizę zdarzeń systemowych użytkowników i węzłów sieci, a następnie usuwanie tych skutków.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie produktu, który przewidziany jest zarówno dla dużych odbiorców, takich jak operatorzy telekomunikacyjni, ale także dla firm dbających o jakość i bezpieczeństwo użytkowników swoich sieci. Produkt będzie składał się z zaawansowanych modułów odpowiedzialnych za kolekcję danych, analizę i procesowanie wykrytych zdarzeń.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 575 538,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich – wynosi 7 499 313,34 zł , co stanowi 59,63 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

ue-z-tlem678_auto_530x2000 ue-z-tlem678_auto_530x2000