Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp partnerem XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 3 / 4 / 2019

W dniach 23-24 marca w Lublinie na Politechnice Lubelskiej odbyła się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 pt. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 jest naukowym panelem wymiany wiedzy, inspirującym do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwił wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Na konferencji z prezentacją wystąpił Dyrektor Pionów Sieciowych Piotr Szczepanek. Tematem wystąpienia był projekt, który spółka Comp realizuje przy współudziale Funduszy Europejskich tj. „System Treatnet – innowacyjny system wykrywania zainfekowanych użytkowników”.

W trakcie prezentacji zostały przedstawione założenia oraz koncepcja systemu Treanet.

Projekt Treatnet jest to system ukierunkowany na analizę zdarzeń w postaci infekcji użytkowników sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie, a następnie opracowanie metodyki i technologii wykrywania takich zdarzeń oraz narzędzi dla dostawców usług dostępu do sieci Internet i dużych przedsiębiorstw do ograniczania ich skutków działania i ostatecznie usuwania. Prace badawcze dotyczą zagadnień bezpieczeństwa w sieci Internet w rozproszonym modelu monitorowania i konsolidacji informacji na temat incydentów bezpieczeństwa i użytkowników.

tygiel_www_auto_530x2000 tygiel_www_auto_530x2000