Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp kontynuuje realizację zeszłorocznego transferu do akcjonariuszy oraz rozpoczyna zapowiedziany tegoroczny transfer jeszcze przed obradami WZA 1 / 6 / 2023

Zarząd Comp podjął decyzję o transferze środków do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych.

W konsekwencji, zarząd Comp rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przekazanie zysku z 2022 roku na kapitał zapasowy a skup zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu istniejącego upoważnienia WZA z 2020 roku.

Planowany transfer do akcjonariuszy – szczegóły

Comp planuje całkowity transfer do akcjonariuszy w tym roku (tj. za 2022 rok) w wysokości 5 zł na akcję, powiększony o 1,5 zł pozostające do realizacji z zeszłorocznego zobowiązania do transferu.

Transfer do akcjonariuszy będzie rozłożony na dwa etapy:

I etap
W ramach realizacji pierwszego etapu, Comp ogłosi skup 235 360 akcji po cenie 80 zł, tj. o łącznej wartości 18,8 mln zł (korzystając z istniejącego uprawnienia WZA z 2020 roku). Skup zostanie zrealizowany do 30 czerwca br.
Realizacja skupu w takiej wysokości oznacza wypełnienie pozostałego zobowiązania z zeszłego roku w wysokości 1,5 zł na akcję oraz połowy przewidzianego transferu do realizacji w tym roku, czyli dodatkowych 2,5 zł na akcję. W konsekwencji łączna wartość skupu w czerwcu 2023 wyniesie 4 zł na akcję.

II etap
Intencją Spółki jest realizacja pozostałej części wartości skupu, czyli 2,5 zł na akcję, do końca bieżącego roku (drugi etap).

Wartości transferu na akcję są podane są przy założeniu, że akcjonariusze zaoferują do sprzedaży w ramach buy-back wszystkie akcje uprawnione do udziału w skupie, czyli wszystkie akcje z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Comp S.A, oraz spółki zależnej na moment przeprowadzenia skupu.

Umorzenie akcji własnych posiadanych przez Comp oraz Comp CI Sp. z o.o. i zmiana upoważnienia do dokonania skupu

Akcje w posiadaniu Comp S.A.

Na najbliższym WZA planowane jest również umorzenie akcji własnych nabytych w końcu ubiegłego roku oraz tych, które zostaną nabyte w czerwcu bieżącego roku, czyli w liczbie do 265 247 akcji. W konsekwencji zmniejszy się liczba wyemitowanych akcji Spółki.

Zarząd również występuje do WZA o zmianę upoważnienia do dokonania skupu akcji własnych poprzez zwiększenie jego wartości, tak aby dać możliwość realizacji całości programu przewidzianego do transferu za 2022 rok w trakcie 2023 roku oraz możliwość zaproponowania takiej samej drogi transferu do akcjonariuszy w kolejnym roku.

Akcje w posiadaniu Comp CI Sp. z o.o.

Zarząd planuje również umorzenie akcji własnych, które są aktualnie w posiadaniu spółki zależnej, Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. Pierwszy etap tego procesu to nabycie akcji przez Comp S.A. celem umorzenia. O takie upoważnienie Zarząd Spółki występuje również do najbliższego WZA.

Podsumowanie

Intencją Zarządu przyświecającą powyższym działaniom był wybór optymalnej metody transferu do akcjonariuszy wspierającej dalszy wzrost wartości rynkowej Spółki. Podobnie jest z zamiarem umorzenia akcji własnych będących w posiadaniu Comp S.A. oraz spółki zależnej. W konsekwencji tych operacji wzrośnie wartość kluczowych wskaźników efektywności liczonych na akcję.

dywidenda dywidenda