COMP dostarczy sprzęt Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN 25 / 2 / 2015

COMP dostarczy system firewall wraz z przełącznikami za 29,44 mln zł.