Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

COMP dostarczy i wdroży System Informatyczny 11 / 8 / 2014

System informatyczny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostanie dostarczony i wdrożony w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim wraz z zakupem sprzętu i usługą szkoleniową”.

18 lipca br., Spółka podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na realizację tego projektu. Jego wartość wynosi 8 475 228,9 zł brutto. Celem wdrożenia Systemu jest podniesienie jakości i efektywności pracy administracji samorządowej oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu stymulowania rozwoju regionu. Jest to kluczowy projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Comp realizując projekt zbuduje System Informatyczny, na który składać się będą:

 • Portal firmowy
 • Moduł aktów prawnych
 • Moduł prezentacji informacji dla Radnych
 • Moduł prezentacji informacji dla osób biorących udział w posiedzeniach Zarządu Województwa Małopolskiego
 • Moduł kadrowo – płacowy
 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w tym moduł Kancelarii, Składów chronologicznych i Archiwum Zakładowego.

Przedmiotem zamówienia jest m.in.:

 • Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania
 • Przygotowanie Koncepcji Wdrożenia
 • Wdrożenie Systemu
 • Przeprowadzenie migracji oraz integracji z systemami zewnętrznymi
 • Przeprowadzenie szkoleń
 • Dostarczenie dokumentacji
 • Utrzymanie Systemu przez okres 5 lat od podpisania końcowego protokołu odbioru.

Projekt będzie realizowany w 5 etapach, jego zakończenie jest planowane na kwiecień 2015 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.