Aktualizacja parametrów strategii COMP 2025 Next Generation 18 / 12 / 2023

COMP S.A. informuje o podwyższeniu szacunkowego wyniku EBITDA na 2023 rok, dalszym wzroście pozycji gotówkowej na koniec roku oraz o zmianie modelu sprzedaży usług dodanych na wielofunkcyjnych urządzeniach fiskalnych realizowanych w ramach rozwiązania M/platform i związanych z tym działaniach optymalizacyjnych w Grupie Kapitałowej COMP.

Bazując na przeglądzie linii produktowych i analizie rynkowej, o której spółka informowała we wrześniu br. oraz zawartym w dn. 14 grudnia br. porozumieniu z Grupą Eurocash, Zarząd Spółki COMP S.A. podjął decyzję o dalszym rozwoju usług dodanych technologii M/platform wyłącznie w ścisłej współpracy ze strategicznymi partnerami, liderami danego segmentu rynku, posiadającymi własne centra dystrybucyjne oraz rozwinięte sieci sklepów.

COMP S.A. będzie rozwijać usługi dodane związane z promocjami, danymi transakcyjnymi, e-paragonami oraz infrastrukturą płatności realizowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych z liderem polskiego rynku w największym segmencie rynkowym handlu detalicznego – Grupą Eurocash. Zawarte porozumienie z Grupą Eurocash jest kolejnym etapem zacieśniania relacji między Grupą COMP a Grupą Eurocash, na bazie dobrych doświadczeń z 2023 roku, które przyniosły obu podmiotom korzyści biznesowe i jednoznacznie pozytywnie zweryfikowały model współpracy między stronami.

W ostatnim okresie COMP realizował dwa modele współpracy z klientami w obszarze usług dodanych na urządzeniach fiskalnych – ostatecznie to model współpracy strategicznej z liderami rynku okazał się bardziej efektywny, co wpłynęło na poprawę marży oraz przepływów finansowych ze sprzedaży usług związanych z organizacją promocji i transmisji danych, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka działalności i optymalizacji zaangażowania kapitału pracującego. Wobec silnego trendu rozwoju sieci sklepów, model ten jest nie tylko bardziej efektywny – ale stanie się praktycznie jedynym możliwymmówi Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu COMP S.A.

Wybór dalszej drogi rozwoju sprzedaży usług dodanych w oparciu o model współpracy strategicznej z liderami polskiego rynku oznacza dla Grupy COMP wyższą i zarazem bardziej rentowną sprzedaż usług abonamentowych od 2024 roku. Zakontraktowanie na najbliższe 4 lata (2024-2027) wszystkich usług abonamentowych związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi wzrosło od początku bieżącego roku o ok. 50% do kwoty powyżej 90 mln zł.

Wprowadzenie modelu współpracy strategicznej z liderami rynku w konsekwencji powoduje konieczność zaniechania działalności bazującej na wcześniejszym modelu, obejmującym m.in. rynki zagraniczne, a także M/store, którego dalszy rozwój jako nie pasujący do aktualnego modelu działania w zakresie usług dodanych zostanie zatrzymany. Zaniechanie działalności w nie rokującym i mniej efektywnym obszarze jest jednym z elementów realizacji strategii z 29 lipca 2022 roku w zakresie optymalizacji aktywów całej Grupy Kapitałowej COMP, podobnie jak zaniechanie produkcji w zakładach Elzab, a następnie połączenie spółekmówi Robert Tomaszewski.

Wybór tego modelu sprzedaży usług dodanych będzie miał pozytywny wpływ na wskaźnik EBITDA oraz wskaźniki gotówkowe i operacyjne. Wpływ księgowy na wynik netto wyniesie wstępnie do 69 mln złotych odpisu zmniejszającego jego wartość w 2023 roku, co oznacza częściowe obniżenie wartości zysków zatrzymanych (na koniec 3 kwartału 2023 roku było to ponad 262 mln zł). Największą pozycją będzie odpisanie nie amortyzowanej, zgodnie z MSR 38, wartości firmy (goodwill) spółki JNJ Ltd., której działalność polegająca na bezpośrednim rozwoju i sprzedaży usług dodanych zostanie zaniechana. Odpisywana wartość księgowa powstała w momencie nabycia tej spółki w 2014 roku.

Wymienione działania księgowe nie wpłyną na wysokość transferu do akcjonariuszy w latach 2023 do 2025 (podobnie jak za 2022 rok, kiedy to transfer został zrealizowany mimo straty netto). Transfer do akcjonariuszy będzie rósł zgodnie z deklaracjami do minimum 7,5 zł na akcję w przyszłym roku, a jego realizacja będzie możliwa dzięki bardzo mocnej pozycji gotówkowej Spółki, zyskom zatrzymanym z ubiegłych lat oraz obowiązującemu upoważnieniu do skupu akcji własnych.

Wszystkie powyższe decyzje i działania podjęte przez Zarząd są zgodne ze strategią COMP 2025 Next Generation i mają pozytywny wpływ – już od tego roku – na parametry operacyjne oraz przepływy pieniężne. Model strategicznej współpracy z partnerem rynkowym w omawianym zakresie ograniczy nasze inwestycje i ryzyko związane z budowaniem własnej pozycji, pomagając w realizacji naszych celów, w tym przede wszystkim rosnących wartości EBITDA i transferu do akcjonariuszy, które są jednymi z filarów strategii COMP 2025 Next Generation.

Podniesienie szacunku EBITDA na 2023 rok do 110 mln zł to nie przypadek – za nami piąty kolejny kwartał z wynikiem EBITDA powyżej 20 mln zł w każdym kwartale. To pokazuje determinację z jaką skutecznie realizujemy strategię. Jest to przede wszystkim zasługa wcześniejszych inwestycji i poniesionych kosztów. Cały czas realizujemy biznes na wysokiej marży – w 3Q 2023 był to poziom 14% marży EBITDA i takich dwucyfrowych marż oczekujemy za cały obecny rok, zgodnie ze strategią. Z kolei poziom generowanej gotówki pokazuje, że wzrosty wyników są zdrowe i wynikają wprost z rozwoju naszego biznesu. Mamy bardzo wysoką konwersję EBITDA na przepływy z działalności operacyjnej – w 3 kwartałach 2023 wypracowaliśmy 66,5 mln zł tych przepływów, a w bieżącym kwartale wygenerujemy ok. 40 mln zł środków pieniężnych, dzięki czemu obniżymy maksymalny docelowy wskaźnik zadłużenia do ok. 1,35 x EBITDA na koniec roku. Dzięki rosnącej pozycji gotówkowej rośnie także transfer do akcjonariuszy – właśnie dokonaliśmy łącznego transferu w kwocie nieco ponad 6,5 zł na akcje. W przyszłym roku transfer wzrośnie do minimum 7,5 zł za akcję. Jesteśmy w stanie finansować wszystkie cele jednocześnie: wzrost wyniku EBITDA, transfer do akcjonariuszy, spadek zadłużenia i dalszy rozwój biznesupodkreśla Robert Tomaszewski.

Biznesowo bardzo mocno do wyniku Grupy kontrybuuje cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja – głównie dzięki skutecznej kontraktacji w 2022 roku i przyśpieszeniu umów z klientami pod koniec roku. Dynamicznie rośnie także sprzedaż usług związanych z kasami w modelu abonamentowym – wzrost o ponad 60% (z ponad 20 mln zł na 35 mln zł). Skutecznie uniezależniamy Grupę COMP od decyzji regulacyjnych związanych z fiskalizacją, dzięki segmentowi IT i abonamentom w retailu. Ten główny cel strategii już praktycznie został zrealizowanydodaje Robert Tomaszewski.

Potwierdzamy tym samym osiągnięcie, a nawet przekroczenie wszystkich założeń finansowych strategii COMP 2025 Next Generation w dotychczasowym okresie jej realizacji 2022-2023. Nasza grupa znajduje się obecnie w mocnym trendzie wzrostowym – powtarzalna działalność biznesowa rośnie, a wraz z nią pozycja gotówkowa, a zmiana modelu sprzedaży usług przyśpiesza dalszy wzrostpodsumowuje Robert Tomaszewski.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close