Grupa kapitałowa

O Firmie > Grupa kapitałowa
Grupa kapitałowa
* 100% udziałów w COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiadają wspólnie Spółki: COMP S.A. (50,28%) oraz Elzab S.A. (49,72%)
** pośrednio wraz z akcjami własnymi Elzab S.A.
*** spółka stowarzyszona

 
Nazwa podmiotu zależnego Udział procentowy Comp S.A. w kapitale Udział procentowy Comp S.A. w głosach
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 100 100
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.*    
 - JNJ Limited **
-  Micra Metripond KFT **    
- Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe S.A.**                            
89,23 (50,12)
89,23
82,25
45,51
89,10 (50,12)
89,10
82,14
45,44
Insoft Sp. z o.o. 52 52
Zakłady Urządzeń Komputerowych
Elzab S.A. *** 
 - Elzab Soft Sp. z o.o.** 
- Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.  ** 
- Elzab Hellas SPV Sp. z o.o. ** 
- Elzab Hellas S.A. ** 
 
75,89 (78,41)
68,6
49,72
 
52,53
52,53                     
 
75,66 (78,16)
68,39
49,72
 
52,36
52,36
Clou Sp. z o.o. *  90,95 (43,00) 90,95 (43,00)
PayTel S.A. **** 
26,79 26,79
* w nawiasie prezentowany jest udział bezpośredni
** prezentowany jest udział tylko pośredni
*** w nawiasie prezentowany udział pośredni wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
**** spółka przeznaczona do sprzedaży
Podmioty zależne:

Comp Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez grupę Comp. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów. 

Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym dla spółek:

  • JNJ Limited,
  • Micra Metripond KFT,
  • Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe S.A.

Ważnym elementem działalności spółki jest doradztwo w zakresie bezpieczeństwa organizacyjno-prawnego, począwszy od audytów i analizy ryzyka, poprzez procedury i polityki bezpieczeństwa, aż po podpis elektroniczny. Główne linie produktowe to grupa rozwiązań Centaur, dedykowana do budowy infrastruktury PKI oraz PemHeart, umożliwiająca wykorzystanie złożonych algorytmów kryptograficznych w dowolnych aplikacjach użytkowych.

 

Oprogramowanie systemów sprzedaży projektowane w Insoft jest komplementarne wobec urządzeń oferowanych przez jednostkę dominującą COMP S.A. (pod marką NOVITUS) i umożliwia dostarczanie klientom Grupy z sektora handlu i usług kompleksowych rozwiązań.

Spółka zajmuje wysoką pozycję na rynku płatności elektronicznych: obsługi płatności masowych oraz sprzedaży produktów i usług elektronicznych, w tym usług przedpłacanych telefonii GSM i VoIP, pobierania opłat za rachunki i przetwarzania elektronicznych transakcji płatniczych.

Działania Spółki obejmują tworzenie strategii marketingowej, planów komunikacji oraz realizację działań marketingowych i PR, głównie w obszarze B2B.