Grupa kapitałowa

O Firmie > Grupa kapitałowa
Grupa kapitałowa
 * - 100% udziałów w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiadają wspólnie Spółki: COMP S.A. (50,3%) oraz Elzab S.A. (49,7%)
** - pośrednio wraz z akcjami własnymi Elzab S.A.
 
Nazwa podmiotu zależnego Udział Comp S.A. w kapitale Udział Comp S.A. w głosach

Comp Centrum Innowacji
Sp. z o.o.

 - JNJ Limited   
-  Micra Metripond Kft                        

91,48% (50,28%)
 

100%
92,17%

91,48% (50,28%)
 

100%
92,17%

ELZAB S.A. 

 - Elzab Soft Sp. z o.o.

- Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.

- Elzab Hellas SPV Sp. z o.o.

- Elzab Hellas AE

75,89% (78,41%*)

92,18%**

49,17%**
 

55,71%

55,71%                     

75,66% (78,16%*)

92,18%**

49,17%**
 

55,71%

55,71%

Enigma SOI Sp. z o.o. 

100%

100%

Insoft Sp. z o.o.

52% 52%

PayTel S.A.

45% 45%

Clou Sp. z o.o.

43% 43%
*     pośrednio wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
**   udział tylko pośredni
Podmioty zależne:

Comp Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez grupę Comp. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów. 

Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym dla spółek:

  • JNJ Limited,
  • Micra Metripond KFT.

Ważnym elementem działalności spółki jest doradztwo w zakresie bezpieczeństwa organizacyjno-prawnego, począwszy od audytów i analizy ryzyka, poprzez procedury i polityki bezpieczeństwa, aż po podpis elektroniczny. Główne linie produktowe to grupa rozwiązań Centaur, dedykowana do budowy infrastruktury PKI oraz PemHeart, umożliwiająca wykorzystanie złożonych algorytmów kryptograficznych w dowolnych aplikacjach użytkowych.

 

Oprogramowanie systemów sprzedaży projektowane w Insoft jest komplementarne wobec urządzeń oferowanych przez jednostkę dominującą COMP S.A. (pod marką NOVITUS) i umożliwia dostarczanie klientom Grupy z sektora handlu i usług kompleksowych rozwiązań.

Spółka zajmuje wysoką pozycję na rynku płatności elektronicznych: obsługi płatności masowych oraz sprzedaży produktów i usług elektronicznych, w tym usług przedpłacanych telefonii GSM i VoIP, pobierania opłat za rachunki i przetwarzania elektronicznych transakcji płatniczych.

Działania Spółki obejmują tworzenie strategii marketingowej, planów komunikacji oraz realizację działań marketingowych i PR, głównie w obszarze B2B.