Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 22/2019)   31.05.2019