Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport 15/2017)   01.06.2017