Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. (Raport 11/2016)   03.06.2016