Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp S.A. (Raport 18/2018)   30.05.2018