Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
14.62%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.
10.46%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
9.26%
Jacek Papaj
8.2%
Pozostali akcjonariusze
38.26%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 864 987 14,62% 14,62%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. 619 307 10,46% 10,46%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 548 000 9,26% 9,26%
Jacek Papaj 485 353 8,20% 8,20%
Pozostali akcjonariusze 2 264 262 38,26% 38,26%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 28.06.2019 r.