Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
15.97%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.
10.46%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
9.26%
Jacek Papaj
7.53%
Pozostali akcjonariusze
37.57%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 945 429 15,97% 15,97%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. 619 307 10,46% 10,46%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 548 000 9,26% 9,26%
Jacek Papaj 445 848 7,53% 7,53%
Pozostali akcjonariusze 2 223 325 37,57% 37,57%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 17.01.2020 r.