Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
14.62%
Jacek Papaj
9.87%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
8.45%
Pozostali akcjonariusze
47.86%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 864 987 14,62% 14,62%
Jacek Papaj 584 384 9,87% 9,87%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 500 000 8,45% 8,45%
Pozostali akcjonariusze 2 832 538 47,86% 47,86%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* brak możliwości wykonywania prawa głosu na WZ przez Comp S.A. i jednostki zależne

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 13.12.2018 r. uwzględniający brak możliwości wykonywania prawa głosu na WZ przez Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi.