Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
14.62%
ALTUS TFI S.A.
10.26%
Jacek Papaj
10.2%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
8.45%
Pozostali akcjonariusze
37.27%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 864 987 14,62% 14,62%
ALTUS TFI S.A. 607 140 10,26% 10,26%
Jacek Papaj 603 951 10,20% 10,20%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 500 000 8,45% 8,45%
Pozostali akcjonariusze 2 205 831 37,27% 37,27%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* brak możliwości wykonywania prawa głosu na WZ przez Comp S.A. i jednostki zależne

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 21.12.2017 r. uwzględniający brak możliwości wykonywania prawa głosu na WZ przez Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi.