Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
14.62%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
10.46%
Jacek Papaj
8.93%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
8.45%
Pozostali akcjonariusze
38.34%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 864 987 14,62% 14,62%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 619 307 10,46% 10,46%
Jacek Papaj 528 458 8,93% 8,93%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 500 000 8,45% 8,45%
Pozostali akcjonariusze 2 269 157 38,34% 38,34%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 5.02.2019 r.