UX/UI Designer

Lokalizacja: Warszawa
Spółka Grupy Kapitałowej Comp

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Zbieranie i analiza wymagań projektowych oraz celów biznesowych
 • Analiza ścieżek i zachowań użytkowników
 • Projektowanie rozwiązań dla użytkowników w postaci user flows, makiet oraz prototypów
 • Projektowanie i rysowanie interfejsów użytkownika do aplikacji mobilnej
 • Przygotowywanie UI – grafiki do aplikacji, grafiki marketingowe
 • Research na potrzeby projektów
 • Audyty użyteczności

WYMAGANIA:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu interfejsów mobilnych i webowych – warunek konieczny
 • Samodzielność, umiejętność dobierania odpowiednich rozwiązania dla określonego celu
 • Głowa pełna pomysłów, umiejętność sprawnego zaprezentowania ich i argumentacji
 • Umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie
 • Doświadczenie we współpracy z deweloperami, product ownerami, biznesem i umiejętność obronienia racji użytkownika
 • Doświadczenie poparte i portfolio pokazujące procesy i wyniki pracy wraz z linkami do makiet (projekty webowe i mobilne – native, RWD)
 • Znajomość narzędzi analitycznych Power BI i Google Analytics
 • Znajomość programów graficznych

OFERUJEMY:

 • Dowolną formę zatrudnienia (pełen etat)
 • Ciągły rozwój i pracę nad ciekawymi projektami
 • Pracę zdalną
 • Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
  Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
  Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
  Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
  Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close