TESTER OPROGRAMOWANIA

Lokalizacja: Warszawa

Comp S.A.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych, przygotowywanie dokumentacji testowej oraz raportowanie postępu prac,
 • wykrywanie, analiza i raportowanie błędów zidentyfikowanych podczas testów,
 • testy statyczne dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie przypadków i scenariuszy testowych zgodnie z przyjętymi standardami,
 • współpraca z analitykami, programistami i przedstawicielami klienta,
 • obsługa błędów w ramach SLA.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w prowadzeniu testów systemów informatycznych,
 • doświadczenia w przygotowywaniu scenariuszy testowych,
 • znajomości UML umożliwiająca sprawne posługiwanie się dokumentacją analityczną,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • dociekliwości, dokładności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

DODATKOWE ATUTY:

 • Certyfikat ISTQB
 • znajomość relacyjnych baz danych (znajomość składni SQL),
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją testów wydajnościowych i obciążeniowych lub automatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej.

DLACZEGO COMP:

 • oferujemy swobodną atmosferę pracy w młodym zespole
 • zapewniamy rozwój kwalifikacji m. in. poprzez udział w szkoleniach i certyfikacjach
 • udostępniamy atrakcyjny pakiet socjalny

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62