Technik serwisu

Lokalizacja: Warszawa

Oddział Nowy Sącz NOVITUS (Dział obsługi serwisu)

W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko „Technik serwisu”.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za naprawę urządzeń elektronicznych w serwisie centralnym w Warszawie /praca stacjonarna/.

WYMAGANIA:
– wykształcenie średnie techniczne (elektryk, elektrotechnik, elektronik, automatyk),
– praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektroniki,
– umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
– zdolności manualne, umiejętność w zakresie lutowania elementów elektronicznych,
– komunikatywność i praca w zespole,
– praktyczna znajomość obsługi komputera.

OFERUJEMY:
– pracę w firmie będącej liderem w swojej branży,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy,
– stabilność zatrudnienia,
– atrakcyjne warunki pracy.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2020 r. pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Technik serwisu.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
……………………………………………….
(data i podpis kandydata do pracy).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;
2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego+48 691728811;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Technik serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Technik serwisu.