Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Lokalizacja: Warszawa

Comp S.A. (Pion Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizacja uzgodnionego planu sprzedaży,
 • aktywne poszukiwanie nowych Klientów (zarówno w sektorze dużych jak i średnich firm) w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prezentowanie klientom rozwiązań z oferty Spółki,
 • przygotowywanie ofert i negocjacje warunków handlowych z Klientami i Dostawcami,
 • współpraca z Działem Technicznym i Kierownikami Projektów,
 • utrzymywanie certyfikacji sprzedażowych w wybranych technologiach i produktach,
 • uczestnictwo w działaniach marketingowych i plasowaniu nowych produktów oraz usług,

POSZUKUJEMY OSÓB Z:    

 • umiejętnościami sprzedażowymi w zakresie technologii i usług na rynku IT (doświadczenie w sprzedaży produktów i usług cyberbezpieczeństwa będzie dodatkowym atutem),
 • łatwością w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji,
 • biegłością w tworzeniu ofert i w negocjowaniu warunków handlowych,
 • doświadczeniem w sprzedaży produktów i usług w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, (mile widziana znajomość technologii SIEM, Anty APT, DLP, WAF/DAM, PIM, budowy i operacji SOC, audytów technologii i pentestów),
 • znajomością j. angielskiego umożliwiającą komunikację.

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62