Java Developer

Lokalizacja: Warszawa
Spółka Grupy Kapitałowej Comp – Enigma SOI
(Pion Produkcji Oprogramowania)

DLACZEGO MY?

 • Różnorodne projekty (komercyjne/publiczne/specjalne)
 • Płaska struktura w organizacji w stu procentach o kapitale polskim
 • Częściowa praca zdalna
 • Praca przy autorskich produktach
 • Code review, regularny feedback
 • Stabilna forma zatrudnienia (umowa o pracę/B2B)
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, zdobywanie certyfikatów, dofinansowanie
  do studiów
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Niekorporacyjna atmosfera, małe zespoły, work-life balance
 • Wyjazdy/wyjścia integracyjne; zajęcia sportowe (piłka nożna/koszykowa/siatkówka, padl, planszówki, sekcja rowerowa/ biegowa/ off-road/ pływacka), przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet benefitów: Medicover, Multisport, dofinansowanie wypoczynku indywidualnego
  i obozów/kolonii dzieci.

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • Wykształcenie wyższe o profilu: informatyka, matematyka/fizyka lub elektronika
 • Komercyjne doświadczenie w programowaniu w JAVA 8+/Java Script
 • Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem takich technologii jak: Spring, Hibernate, REST
 • Znajomość jednej z relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MS SQL, Oracle)
 • Znajomość dowolnego systemu kontroli wersji
 • Praktycznej wiedzy z zakresu algorytmów, wzorców projektowych oraz struktur danych
 • Znajomości zasad programowania obiektowego
 • Talentu do projektowania oprogramowania

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • Doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych
 • Znajomość technologii webowych (HTML, XHTML, CSS, JavaScript)
 • Znajomość frameworku Angular
 • Doświadczenie w zakresie integracji systemów z wykorzystaniem protokołów REST/SOAP
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close