Project Manager

Lokalizacja: Warszawa
Comp Platforma Usług S.A.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Współudział w działaniach związanych z pozyskiwaniem oraz rozwojem współpracy z kluczowymi klientami
 • Wsparcie realizacji planów sprzedaży produktów/usług oraz zwiększanie zaangażowania obecnych Producentów/Sieci
 • Przygotowanie analiz, prezentacja funkcjonalności technicznych produktów/usług, przygotowanie użytkownika/-ów po stronie Producenta/Sieci do bezpośredniego korzystania z rozwiązania, rozwiązywanie bieżących problemów
 • Nadzór nad techniczną i merytoryczną aktywnością użytkowników po stronie Producentów/Sieci
 • Kreowanie rozwiązań i narzędzi wsparcia sprzedaży w obszarze Firma-Klient, służących dalszemu rozwojowi współpracy i produktów oraz wzrostowi efektywności aktywności promocyjnej Producentów/Sieci
 • Współpraca z przedstawicielami innych zespołów oraz zewnętrznych dostawców w ramach prowadzonych projektów
 • Wsparcie realizacji działań w obszarze rozwoju współpracy z Detalistami (aktywizacja i pozysk detalistów)
 • Wsparcie Producentów/Sieci przy definiowaniu planów promocyjnych oraz obsługa i dalszy rozwój panelu producenta
 • Rekomendacja mechanizmów i zasięgu promocji przed uruchomieniem w rynku (obniżka i rozkład ceny, przygotowanie list odbiorców, wsparcie marketingowe, szkolenia dla Sił Sprzedaży, podział inwestycji Detalista-Producent/Sieć)
 • Analiza efektywności promocji, współpraca z zespołami produktowymi  oraz zespołami projektowymi zaangażowanymi w planowanie i realizację działań handlowych dla grupy dedykowanych Producentów/Sieci

NASZE WYMAGANIA:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku Project Managera poparte sukcesami
 • Doświadczenie w branży FMCG
 • Preferowane doświadczenie w pracy w Trade Marketingu i/lub Wsparciu Sprzedaży
 • Wykształcenie wyższe
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z metodykami zwinnymi i gotowość do szybkiej reakcji na zmieniające się priorytety
 • Proaktywność i samodzielne poszukiwanie optymalnych rozwiązań
 • Komunikatywność i asertywność,
 • Umiejętność sprawnego działania w zmiennym środowisku
 • Doświadczenie w pracy w strukturach i projektach cross-funkcjonalnych
 • Umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność myślenia operacyjnego oraz przygotowywania argumentacji i rekomendacji
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat B, gotowość do podróży służbowych
 • Znajomość rozwiązań z branży IT będzie dodatkowym atutem

CO OFERUJEMY:

 • Elastyczny czas pracy, pracę hybrydową, work-life-balance
 • Swobodną atmosferę bez korporacyjnych standardów
 • Samodzielne, odpowiedzialne stanowisko przy bezpośrednim wsparciu przełożonego
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Dofinansowanie do Karty Benefit System
 • Lekarz internista w biurze raz w tygodniu

 

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Administrator: Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa (Spółka).
Inspektor: Anna Pietkiewicz, e-mail: iodo@comp-plus.pl bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Comp Platforma Usług S.A. procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam, gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO), Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-09-62.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close