Dyrektor Działu Podatkowego

Lokalizacja: Warszawa
Comp S.A.

ZAKRES OBOWIĄKÓW:

 • Kalkulacja oraz sporządzanie i terminowe składanie deklaracji podatkowych
 • Nadzór nad wypełnianiem obowiązków podatkowych Spółki, w tym prawidłowością kalkulacji i terminowością składania deklaracji podatkowych w zakresie między innymi podatków: CIT, VAT, WHT, PCC
 • Analiza i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Przygotowywanie i aktualizacja procedur podatkowych
 • Opiniowanie zapisów umów/kontraktów zawieranych przez Spółkę pod kątem podatkowym
 • Monitorowanie zmian w przepisach podatkowych wraz z wdrażaniem wymaganych zmian w procesach i procedurach podatkowych, szkolenia wewnętrzne dla działu księgowego
 • Komunikacja i współpraca z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z Kancelariami Podatkowymi

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku rachunkowości, finansów lub prawa
 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego
 • Umiejętność zarządzania i kierowania zespołem
 • Zdolności analityczne, umiejętność jasnego przedstawiania problemów innym oraz przyczyniania się do ich rozwiązywania
 • Wysoka komunikatywność i asertywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność budowania relacji
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Optymizm i otwartość na pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • umiejętność identyfikowania problemów i aktywnego poszukiwania rozwiązań
 • umiejętność poprawnego, logicznego formułowania porad i pism w języku polskim
 • Mile widziana dobra znajomość pakietu Ms Office.

OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie adekwatne do zaprezentowanych umiejętności, wiedzy i wkładu pracy
 • Naukę języka angielskiego
 • Szkolenia podatkowe na miarę potrzeb
 • Dostęp do portali internetowych  oprogramowania w zakresie wykonywanej pracy
 • Możliwość zbudowania podległego zespołu

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce Comp S.A. – dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych I Inspektor ochrony Danych

Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie ,na wskazany adres.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na  podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1  ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji).

Profilowanie i transfer danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. odwołania zgody na ich przewarzanie ( tam gdzie zgoda była wymagana),
 2. żądania dostępu do danych,
 3. sprostowania danych,
 4. usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close