Data Governance Officer (architekt)

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko Data Governance Officer (architekt).

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Kandydat na to stanowisko odpowiedzialny jest za rozwój i stosowanie polityk zarządzania danymi. Określa ramy katalogowania danych, procesów ich przetwarzania i poprawy jakości oraz właściwej ich dystrybucji do wszystkich zainteresowanych stron. Uzgadnia na warstwie biznesowej SLA dostępu i korzystania z danych. W warstwie technicznej wskazuje kierunek działań i koordynuje prace z tym związane. Tworzy i utrzymuję sformalizowany katalog komercyjnych danych będących przedmiotem działań operacyjnych.

WYMAGANIA:

Doświadczenie organizacyjne i techniczne w zakresie korporacyjnego zarządzania danymi (jako architekt). Znajomość narzędzi przeznaczonych do integracji danych ale również ich katalogowania i przetwarzania. Wysokie zdolności społeczne umożliwiające uzgadnianie procesów pomiędzy zróżnicowanymi organizacjami. studia techniczne. Mile widziane certyfikacje tematyczne w zakresie poszczególnych tematyk, np. Big Data.

Więcej informacji: Praca Data Governance Officer (architekt) | Big Data | COMP | Warszawa | No Fluff Jobs

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Administrator: Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iodo@comp-ci.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany powyżej adres.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa, jest określony przez art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2020 poz. 1320). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. procesu rekrutacji, następnie niszczone ( do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. odwołania zgody na ich przewarzanie ( tam gdzie zgoda była wymagana),
2. żądania dostępu do danych,
3. sprostowania danych,
4. usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
5. ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close