Administrator Systemów

Lokalizacja: Warszawa
Comp Centrum Innowacji 

ZAKRES ZADAŃ:

  • codzienna administracja i monitoring systemów Linux
  • wdrażanie poprawek bezpieczeństwa
  • wykonywanie aktualizacji i kopii zapasowych

WYMAGANIA/OCZEKIWANIA:

  • doświadczenie z systemami Linux lub BSD

MILE WIDZIANE:

  • znajomość rozwiązań chmurowych, macierzowych, serwerowych lub sieciowych
  • doświadczenie w zarządzaniu bazami danych PostgreSQL, Microsoft SQL Server
  • doświadczenie w programowaniu w powłokach systemowych

CO OFERUJEMY:

  • 8 – 10 tys. brutto na UoP
  • szkolenia
  • pracę przy ciekawych i rozwojowych projektach

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych i Inspektor ochrony Danych Administrator

Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iodo@comp-ci.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany powyżej adres.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa, jest określony przez art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2020 poz. 1320). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. procesu rekrutacji, następnie niszczone ( do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji).

Profilowanie i transfer danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługujące prawa Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. odwołania zgody na ich przewarzanie ( tam gdzie zgoda była wymagana),
2. żądania dostępu do danych,
3. sprostowania danych,
4. usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
5. ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close