Administrator Linux ds. cyberbezpieczeństwa

Lokalizacja: Warszawa
Comp S.A. (Pion Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem)

Główne zadania na stanowisku:

 • Realizacja dynamicznych projektów wdrożeniowych i utrzymaniowych systemów cyberbezpieczeństwa IT
 • Instalacja i konfiguracja systemów w architekturze multinode, niezawodnościowej oraz z wykorzystaniem mechanizmów konteneryzacji
 • Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie wdrożeń i w ramach usług utrzymaniowych
 • Tworzenie dokumentacji i procedur
 • Rozwój projektów u obecnych klientów firmy

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Znajomość systemów operacyjnych Linux (RHEL, CentOS) i administracji środowiskami serwerowymi
 • Minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku administratora Linux
 • Doświadczenia w instalacji i konfiguracji nowych środowisk wirtualnych, migracji maszyn wirtualnych, troubleshootingu oraz monitorowania pojemności i wydajności
 • Znajomość zasad hardeningu systemów operacyjnych
 • Podstawowa wiedza z zakresu konteneryzacji (Docker, Kubernetes)
 • Podstawowa wiedza z administracji serwerami bazodanowymi SQL oraz NoSQL (MySQL, PostgreSQL, MongoDB)
 • Znajomość zagadnień sieciowych, dobra znajomość protokołu TCP/IP i modelu OSI
 • Umiejętność pisania prostych skryptów w dowolnym języku
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do rozwoju w obszarze cyberbezpieczeńtwa IT – wdrożenia systemów klasy SIEM i Log Management

Dodatkowymi atutami będą:

 • Praktyczna znajomość rozwiązań klasy SIEM lub Log Management (Micro Focus ArcSight, Splunk, IBM QRadar, Elasticsearch itp.)
 • Praktyczna znajomość rozwiązań i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa IT
 • Certyfikaty potwierdzające wiedzę i doświadczenie

Dlaczego COMP S.A.

 • Jesteśmy stabilną, notowaną na GPW Spółką z 30 letnim doświadczeniem na rynku IT
 • Oferujemy szkolenia i certyfikacje
 • Zapewniamy stały dostęp do najnowszych technologii i narzędzi informatycznych
 • Dostarczamy nowe, innowacyjne usługi i produkty dla największych firm i instytucji – możesz dołączyć do najlepszych zespołów cyberbezpieczeństwa w Polsce
 • Zapewniamy narzędzia pracy
 • Udostępniamy atrakcyjny pakiet socjalny
 • Oferujemy przyjazną atmosferę w pracy

Osoby zainteresowane ofert zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz
z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00

Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom,
w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia
(w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-09-62

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close