Sieci i bezpieczeństwo sieciowe

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych rozwiązaniach sieciowych i bezpieczeństwa sieciowego dostarczając najlepsze na rynku produkty i rozwiązania, a następnie wsparcie w ich wdrożeniu i serwisowaniu. Oferujemy swoje usługi ukierunkowane na zapewnienie efektywnego i nieprzerwanego funkcjonowania procesów biznesowych sieci operatora oraz przedsiębiorstwa, a także bezpieczeństwo i ochronę danych.

sieci sieci

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • projektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnych, komputerowych,
 • wirtualizację, automatyzację i migrację systemów (zarówno chmury prywatne jak i publiczne),
 • ochrona zasobów systemowych i sieciowych,
 • utrzymanie ciągłości działania, wsparcie techniczne, serwis i SLA dla systemów.

Należymy do czołowych dostawców rozwiązań dla sieci szerokopasmowych w Polsce. Wykorzystujemy unikalną na polskim rynku wartość, jaką jest połączenie kompetencji z wiedzą o technologiach sieciowych i systemach zabezpieczeń. Współpracujemy z wiodącymi, globalnymi dostawcami rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa takimi jak: Juniper Networks, Palo Alto, Check Point Software Technologies, Forcepoint, McAfee, Adva, Impreva, F5, Radware, Symatec. Nasze relacje z Partnerami nie ograniczają się tylko do sprzedaży ich produktów - jesteśmy także cenionym przez nich partnerem w programach Professional Services.

Piotr Szczepanek

Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych

Nasz zespół tworzą eksperci z różnych dziedzin telekomunikacji, sieci i szeroko rozumianego bezpieczeństwa sieci. Ich ugruntowana pozycja na rynku wynika z wdrożonego procesu ciągłego doskonalenia kadr poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, gromadzenie doświadczeń oraz analizowanie tego zakresu, w którym widzimy możliwość poprawy.

Wiedza oraz doświadczenie naszych inżynierów jest nie tylko ukierunkowana na współpracę z naszymi Klientami. Monitorowanie przez nasz team inżynierski trendów rynkowych oraz „wsłuchiwanie” się w potrzeby naszych Klientów wpływa również na kreowanie nowych własnych innowacyjnych i autorskich produktów z zakresu bezpieczeństwa pod marką Comp. Jednym z takich produktów jest Projekt Treatnet.

Utrzymujemy wysoki poziom specjalizacji i oferowanych usług poprzez własne kształcenie i utrzymanie specjalistów z różnych dziedzin bezpieczeństwa sieciowego, a nasi Klienci mają dostęp do specjalistów klasy eksperckiej.

Posiadamy działy usług DevOps (zaawansowane technologie integracji i automatyzacji, np. ansible), oraz R&D (wyspecjalizowane prace programistyczne dla obszaru bezpieczeństwa sieciowego np. rodzina produktów Treatnet). Działy te aktywnie wspierają projekty od strony programistycznej.

Prowadzimy również usługi konsultingu realizowane przez doświadczonych ekspertów i architektów, którzy na co dzień prowadzą zaawansowane projekty i implementacje.

Dlaczego współpracujemy z największymi globalnymi partnerami technologicznymi? Oto odpowiedź!

Juniper Networks – firma, która na przełomie lat 1999/2000 dokonała „rewolucji na rynku sieci IP” i „przyśpieszyła 100x Internet” – twórca routerów i systemów firewall.

 • Opracowała wzorzec routera tworzącego rdzeń sieci Internet. Jej rozwiązanie technologiczne to podstawa sieci IP operatorów telekomunikacyjnych
 • Najlepszy firewall wśród routerów i vice-versa, podstawa nowoczesnych sieci transmisji dla 4G i 5G

Check Point Software Technology – pierwowzór nowoczesnych systemów firewall, przez lata 1995-2010 dominujący na rynku systemów firewall, obecnie jeden z trzech największych dostawców systemów firewall wg. Gartner.

 • Bardzo szeroka oferta produktowa wykraczająca znacznie poza pierwotny produkt typu firewall.
 • Duża ilość zainstalowanych systemów i przywiązanie klientów do technologii

Palo Alto Networks – firma, która dokonała w ciągu 10 lat (od założenia do roku 2015) przewrotu w dziedzinie systemów firewall, zmieniła na stałe układ sił wśród największych graczy na rynku.

 • Rewolucyjne połączenie architektury i poziomu cyberbezpieczeństwa
 • Ogromny postęp i doskonała jakość produktów bezpieczeństwa dla firm i korporacji

Symantec, Forcepoint, McAfee – Trzej dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, którzy mają swój początek w produktach typu EndPoint (dla komputerów klienckich) ale dzięki konsekwencji, jakości produktów i doskonałej strategii rynkowej (akwizycjom) od lat wyznaczają trendy w rozwoju kompleksowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa (antywirus, antyspam, DLP, CASB, APT).

Nasz zespół tworzą eksperci z różnych dziedzin telekomunikacji, sieci i szeroko rozumianego bezpieczeństwa sieci. Ich ugruntowana pozycja na rynku wynika z wdrożonego procesu ciągłego doskonalenia kadr poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, gromadzenie doświadczeń oraz analizowanie tego zakresu, w którym widzimy możliwość poprawy.

Wiedza oraz doświadczenie naszych inżynierów jest nie tylko ukierunkowana na współpracę z naszymi Klientami. Monitorowanie przez nasz team inżynierski trendów rynkowych oraz „wsłuchiwanie” się w potrzeby naszych Klientów wpływa również na kreowanie nowych własnych innowacyjnych i autorskich produktów z zakresu bezpieczeństwa pod marką Comp. Jednym z takich produktów jest Projekt Treatnet.

Utrzymujemy wysoki poziom specjalizacji i oferowanych usług poprzez własne kształcenie i utrzymanie specjalistów z różnych dziedzin bezpieczeństwa sieciowego, a nasi Klienci mają dostęp do specjalistów klasy eksperckiej.

Posiadamy działy usług DevOps (zaawansowane technologie integracji i automatyzacji, np. ansible), oraz R&D (wyspecjalizowane prace programistyczne dla obszaru bezpieczeństwa sieciowego np. rodzina produktów Treatnet). Działy te aktywnie wspierają projekty od strony programistycznej.

Prowadzimy również usługi konsultingu realizowane przez doświadczonych ekspertów i architektów, którzy na co dzień prowadzą zaawansowane projekty i implementacje.

Dlaczego współpracujemy z największymi globalnymi partnerami technologicznymi? Oto odpowiedź!

Juniper Networks – firma, która na przełomie lat 1999/2000 dokonała „rewolucji na rynku sieci IP” i „przyśpieszyła 100x Internet” – twórca routerów i systemów firewall.

 • Opracowała wzorzec routera tworzącego rdzeń sieci Internet. Jej rozwiązanie technologiczne to podstawa sieci IP operatorów telekomunikacyjnych
 • Najlepszy firewall wśród routerów i vice-versa, podstawa nowoczesnych sieci transmisji dla 4G i 5G

Check Point Software Technology – pierwowzór nowoczesnych systemów firewall, przez lata 1995-2010 dominujący na rynku systemów firewall, obecnie jeden z trzech największych dostawców systemów firewall wg. Gartner.

 • Bardzo szeroka oferta produktowa wykraczająca znacznie poza pierwotny produkt typu firewall.
 • Duża ilość zainstalowanych systemów i przywiązanie klientów do technologii

Palo Alto Networks – firma, która dokonała w ciągu 10 lat (od założenia do roku 2015) przewrotu w dziedzinie systemów firewall, zmieniła na stałe układ sił wśród największych graczy na rynku.

 • Rewolucyjne połączenie architektury i poziomu cyberbezpieczeństwa
 • Ogromny postęp i doskonała jakość produktów bezpieczeństwa dla firm i korporacji

Symantec, Forcepoint, McAfee – Trzej dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, którzy mają swój początek w produktach typu EndPoint (dla komputerów klienckich) ale dzięki konsekwencji, jakości produktów i doskonałej strategii rynkowej (akwizycjom) od lat wyznaczają trendy w rozwoju kompleksowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa (antywirus, antyspam, DLP, CASB, APT).

Oferowane technologie

Nasze kompetencje obejmują rozwiązania zarówno z zakresu od ochrony użytkowników i punktów końcowych do inteligentnego brzegu sieci.

Kluczowe kompetencje produktowe:

 • NGX Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), rozwiązania klasy ATP, rozwiązania VPN
 • Rozwiązania klasy DLP, Systemy Web Gateway i Email Gateway, Systemy WAF/DAM
 • Zabezpieczenia DDoS, Zabezpieczenia DNS/DHCP, rozwiązania NAC, chmurowe CASB
 • IP, IP MPLS, IP-Fabric
 • Sieci WAN / SD-WAN / SD-WAN / SDN / SDDC
 • Sieci bezprzewodowe, WiFi
 • Monitorowanie sieci i infrastruktury
 • Sieci optyczne (DWDM)
 • Rozwiązania SDN/SDDC, rozwiązania ADC, konteneryzacja i wirtualizacja
 • IaaS – rozwiązania dla dużych podmiotów Enterprise i Telco
 • Integracja z chmurami publicznymi – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
 • Kontrola i bezpieczeństwo danych w chmurze, wirtualizacja i konteneryzacja usług
 • Systemy SOAR dla SOC
 • SSL/TLS Offloading i protekcja szyfrowanych kanałów komunikacji
 • Techniki implementujące mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w cyberbezpieczeństwie
 • Bez agentowe systemy ochrony EDR (np.. Treatnet, Armis), UEBA
 • Ochrona elementów infrastruktury krytycznej i transportowej, IoT, SCADA
 • NGX Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), rozwiązania klasy ATP, rozwiązania VPN
 • Rozwiązania klasy DLP, Systemy Web Gateway i Email Gateway, Systemy WAF/DAM
 • Zabezpieczenia DDoS, Zabezpieczenia DNS/DHCP, rozwiązania NAC, chmurowe CASB
 • IP, IP MPLS, IP-Fabric
 • Sieci WAN / SD-WAN / SD-WAN / SDN / SDDC
 • Sieci bezprzewodowe, WiFi
 • Monitorowanie sieci i infrastruktury
 • Sieci optyczne (DWDM)
 • Rozwiązania SDN/SDDC, rozwiązania ADC, konteneryzacja i wirtualizacja
 • IaaS – rozwiązania dla dużych podmiotów Enterprise i Telco
 • Integracja z chmurami publicznymi – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
 • Kontrola i bezpieczeństwo danych w chmurze, wirtualizacja i konteneryzacja usług
 • Systemy SOAR dla SOC
 • SSL/TLS Offloading i protekcja szyfrowanych kanałów komunikacji
 • Techniki implementujące mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w cyberbezpieczeństwie
 • Bez agentowe systemy ochrony EDR (np.. Treatnet, Armis), UEBA
 • Ochrona elementów infrastruktury krytycznej i transportowej, IoT, SCADA

Rozwiązania własne

TREATNET

„Innowacyjny system szybkiego i masowego wykrywania oraz neutralizacji cyberataków na użytkowników sieci Internet”

Dział R&D Develompent Pionu PSS opracował innowacyjny produkt o nazwie własnej TREATNET składający się z modułów, które pozwalają na wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa użytkowników korzystających z sieci Internet, bez naruszania poufności i prywatności transmisji użytkowników. Model świadczenia usługi bazującej na tym rozwiązaniu ma charakter siecio-centryczny, co oznacza, że usługa może też być świadczona przez dostawcę (operatora telekomunikacyjnego) dostępu do sieci Internet.

TREATNET jest produktem składającym się z zespołu narzędzi o budowie modułowej, tworzącym jednolity system monitorowania, wykrywania i usuwania skutków zainfekowania użytkowników sieci Internet złośliwym oprogramowaniem typu malware – poprzez analizę zdarzeń systemowych użytkowników i węzłów sieci, a następnie usuwanie tych skutków.

System TREATNET wpisuje się do nowej kategorii systemów typu anty ransomware.
Więcej o projekcie: http://treatnet.com/

Projekt Treatnet powstał przy współudziale Funduszy Europejskich.

Partnerzy

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Zapraszamy do kontaktu: oferta_pss@comp.com.pl