Władze spółki

O Firmie > Władze spółki

Zarząd Comp S.A.

Rada Nadzorcza

Spółka informuje, iż w świetle oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej spółki co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Jacek Papaj

Przewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 1991 do 2017 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego COMP S.A. Zajmuje stanowiska w innych spółkach Grupy Kapitałowej. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab S.A. Od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A., od 2013 roku - Członkiem Rady Nadzorczej w Insoft Sp. z o.o.

W latach 2015-2016 roku Jacek Papaj pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Wcześniej, w latach 2013-2014, sprawował funkcję Prezesa Zarządu JNJ Poland Sp. z o.o. Od 2011 do 2016 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. W okresie pomiędzy rokiem 2010 a 2015 był członkiem, a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Podobne stanowiska piastował również w latach 2008-2014 w spółkach Big Vent S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o. Od 2004 do 2008 roku obecny Prezes Zarządu COMP S.A. wspierał swoim doświadczeniem, w roli Członka Rady, Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej imienia Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica. W latach 2003-2009 był Prezesem Zarządu Pacomp Sp. z o.o., a między 2003 a 2012 rokiem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gap S.A. Wcześniej sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. (w latach 2002 – 2004) i Techlab
Sp. z o.o. (lata 1998 – 2004). Jacek Papaj pełnił także funkcję Prezesa Zarządu w już nieistniejących spółkach związanych z COMP: Comp Rzeszów S.A. (lata 1995 - 2004), ICD Comp Consulting Sp. z o.o. (lata 1994 - 2002) i COMP Sp. z o.o. (lata 1987 - 1993). W latach osiemdziesiątych pracował na stanowiskach: Kierownika Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR, Głównego Specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON – POL, Specjalisty Elektronika ds. Uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki oraz Specjalisty ds. Kooperacji Produkcji w SCANPRODUCT. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w UNITRA POLKOLOR gdzie zdobywał doświadczenie jako Referent ds. Realizacji Kontraktów i Kierownik Laboratorium Legalizacji Aparatów Kineskopowych.

Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Elektronika.

Grzegorz Należyty
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp S.A. zasiada od 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie od kwietnia 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o., z którą to firmą jest związany od 2001 roku - w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek PayTel S.A oraz Elzab S.A.

Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables.

Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej.

Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Jerzy Bartosiewicz

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

1.07.2017 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 2012 roku jest Doradcą Zarządu (Dyrektorem Inwestycyjnym) w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A.

Pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Skyline Venture, Przewodniczącego Rady Inwestorów Funduszu Impera Seed Fund, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polnord S.A., Członka Komitetu Inwestycyjnego Helix Ventures Partner FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Venture Capital Satus FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Skyline Venture, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Internet Venture FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Impera Seed Fund oraz Członka Komitetu Audytu Polnord S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 52). W 2010 ukończył program Komitet Audytu do RN (Akademia Leona Koźmińskiego, GPW w Warszawie, BDO Sp. z o.o.)

 

Tomasz Bogutyn

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp zasiada od 2004 roku. Równolegle pozostaje także Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A.

Wcześniej Tomasz Bogutyn pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IDEA TFI S.A., a w latach 2009-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Safe Technology S.A. – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp. W okresie od 2008 do 2009r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu TFI Emmerson S.A. Wcześniej był Wiceprezesem (lata 2004 – 2006) oraz Prezesem (lata 2006 – 2007) Zarządu PKO Credit Suisse TFI S.A. Od roku 2002 do 2004 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski S.A., a w latach 2001 – 2002 – Zastępcy Dyrektora Naczelnego Bartimpex S.A. Był też Prezesem Zarządu EC Energy Sp. z o.o. (lata 2000 – 2001). Na wcześniejszym etapie swojej kariery zawodowej Tomasz Bogutyn był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o.o. (lata 1996 – 1998) i Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ S.A. (lata 1995 – 1996). W okresie od 1989 do 1995 roku pracował na stanowisku Kierownika w PLL LOT S.A.

Tomasz Bogutyn jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University. W 2007 roku ukończył także Advanced Management Program IESE.

Włodzimierz Hausner

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp zasiada od 2004 roku.

Włodzimierz Hausner (ur. w 1936 roku) posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Tytuł uzyskał w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach. Ukończył kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process - Reengineering& Benchmarking. Ma dyplom ukończenia programu Komitety Audytu 2010, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Akademię Leona Koźmińskiego. Przeszkolony został także w zakresie tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Krajową Izbę Gospodarczą w 2012 r.

W latach 1966-1974 był dyrektorem naczelnym Fabryki Armatur Głuchołazy. W latach 1974-1976 był dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej CHEMAK w Warszawie. W latach 1980-1991 pracował w organach administracji państwowej, w tym:

  • Urząd Rady Ministrów (1980-1981) - doradca - ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej;
  • Urząd Gospodarki Materiałowej (1981-1985) - podsekretarz stanu;
  • Ministerstwo Rynku Wewnętrznego (1988-1990) - wiceminister oraz Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych.

W latach 1991-1998 zajmował się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Był m.in.:

  • pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (1991-1992);
  • prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. w Warszawie (1992-1993);
  • prezesem Zarządu PFM TRADE Sp. z o.o. w Warszawie (1993-1994);
  • prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie (1994-1998).

W latach 1999-2011 w Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 2005 r. do 2011 r. równocześnie dyrektorem Centrum Innowacji NOT. Od 2011 r. jest doradcą Prezesa NOT.

W latach 1983-2005 był społecznym wiceprezesem - sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, jest nadal członkiem Zarządu Głównego TNOiK i 1. Wiceprezesem.

Od 2001 roku działa w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji KIG, a od 2006 do 2008 był przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń KIG. W 2009 r został wybrany na członka prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Funkcję tę pełnił do czerwca 2017 r. Obecnie jest członkiem Honorowym KIG.

Był członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jako przedstawiciel KIG.

Ryszard Trepczyński
Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2016 - obecnie DSW AFM Sp. z.o.o.; Wiceprezes Zarządu. Doradztwo finansowe
 
2011 - 2015 GRUPA PZU; Członek Zarządu PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. odpowiedzialny za Pion Inwestycji, Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Członek Komitetu Ryzyka Kredytowego,
Przewodniczący RN: TFI PZU, PTE PZU, Ogrodowa Inwestycje, Tower Inwestycje, członek RN PZU Zdrowie
 
w latach 2011-2018 RN; Grupa Azoty S.A., RN BondSpot Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego, Esaliens TFI
 
2001 - 2011 Pioneer Pekao Investment Management, w tym:
           2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, Dyrektor Inwestycyjny, kierowanie i nadzór nad Departamentem Zarządzania
Aktywami,
           2007-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami
           2001-2007 Dyrektor Departamentu Papierów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1996-2001 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Biuro Inwestycji Finansowych, Naczelnik Wydziału  Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1994-1996 Bank Handlowy w W-wie S.A. Centrum Kapitałowych, makler giełdowy, makler specjalista
 
 

Kajetan Wojnicz

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp zasiada od 2012 roku. Jest również członkiem Rad Nadzorczych MNI S.A. (od 2011 roku) oraz Berling S.A. (od 2010 roku). Zajmuje się publicystyką, prowadząc stałe rubryki o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy”, „Sprawach Międzynarodowych” oraz pisząc komentarze dla „Parkietu”, „Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej”, „Nowej Europy” i innych tytułów. Komentuje bieżącą sytuację giełdową dla serwisu Reutera, Bloomberg News czy Warsaw Business Journal. Jest także autorem materiałów dla inwestorów publikowanych przez WGPW. Od 1999 roku pracuje na stanowisku dyrektora handlowego w Interplus Sp. z o.o.

Kajetan Wojnicz był członkiem Rad Nadzorczych spółek Plastbox S.A. (lata 2004 – 2006) i Relpol S.A. (lata 2003 – 2007). W 2000 roku pełnił funkcję konsultanta w BNP – Dresdner Bank. Wcześniej realizował się zawodowo w roli maklera – w 1998 roku jako makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raifferisen Capital & Investmen, a w latach 1996 – 1998 jako makler w Creditanstalt Bank. W okresie pomiędzy rokiem 1995 a 1996 był prezesem i dyrektorem finansowym w Discovery Travel LTD. Przed tą krótką zmianą branży pracował na stanowisku maklera analityka w Biurze Maklerskim PBR (w roku 1994), maklera giełdowego w Biurze Maklerskim WBK (lata 1992 – 1994) oraz maklera specjalisty w Biurze Maklerskim BPH (lata 1991 -1992).

Kajetan Wojnicz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).  Ukończył kursy „Corporate Accounting” na University of Calgary oraz „Financial Accounting” na London School of Economics. Posiada licencję maklera.