Aktualności

O Firmie > Aktualności > Comp w konsorcjum z ...

Comp w konsorcjum z Enigmą zawarł umowę ze Skarbem Państwa

Comp w konsorcjum z Enigmą zawarł umowę ze Skarbem Państwa

13 września 2018 r. Comp S.A w konsorcjum ze spółką zależną Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego.

Szacowana całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł. Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpić ma do 20 grudnia 2018 roku.