Aktualności

O Firmie > Aktualności > Aktualizacja strategii ...

Aktualizacja strategii rozwoju GK Comp w latach 2019 – 2020

Aktualizacja strategii rozwoju GK Comp w latach 2019 – 2020

Prognozujemy, że dzięki kumulacji pozytywnych zdarzeń prawnych i rynkowych oraz modyfikacji modelu biznesowego poprzez wdrożenie M/platform, wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej COMP mogą osiągnąć nawet poziom trzycyfrowy. 

Więcej informacji: Relacje inwestorskie > Raporty giełdowe > Raporty bieżące > Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020