Formularz kontaktowy dla mediów

Kontakt > Formularz kontaktowy dla ...

 

Administratorem danych jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zapytania lub wniosku. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonego wniosku.