Formularz kontaktowy dla mediów

Kontakt > Formularz kontaktowy dla ...

 

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać prawidłowy adres email
Proszę zaakceptować warunki
Proszę wpisać kod z obrazka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi złożonego przez Pana/Panią zapytania lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie.

Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Comp S.A., jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii – art. 15 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO; prawo do niepodlegania/sprzeciwiania się decyzji („zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie”) – art. 22 RODO. W celu wykonania praw wskazanych powyżej prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo.comp@comp.com.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem, w szczególności z RODO.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Comp jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi ze strony Comp S.A. na złożone zapytanie lub wniosek.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Comp S.A.
Mikołaj Franas
email:  iod@comp.com.pl

adres do korespondencji:  Comp S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.