Dołącz do nas

Kariera

PROJECT MANAGER/SCRUM MASTER

Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • kierowanie projektami IT - od pomysłu do fazy stabilizacji i utrzymania, poprzez analizę, development, testy i wdrożenie,
 • wspieranie zespołu w zakresie zarządzania iteracjami i wydaniami,
 • wsparcie planowania i usprawniania realizacji inkrementów (Sprint Planning)
 • organizacja i moderacja codziennych spotkań stand-up (daily)
 • prowadzenie regularnych retrospekcji
 • prowadzenie cotygodniowych spotkań statusowych z klientem,
 • nadzorowanie zgodności działań z założeniami frameworku Scrum,
 • proponowanie rozwiązań usprawniających komunikację i współpracę,
 • wspieranie koordynacji działań, usuwanie barier w celu pomyślnej dostawy/realizacji procesu wytwarzania produktów dla klienta,
 • zapewnienie bieżącej i bezpośredniej komunikacji z klientem,
 • zarządzanie harmonogramem, ryzykiem, budżetem oraz zmianą w projekcie,
 • analiza wymagań klienta i współpraca z klientem podczas realizacji projektu,
 • dobór odpowiednich rozwiązań, technologii IT do projektu oraz optymalizacja metodyki prowadzenia projektu,
 • nadzór nad realizacją prac realizowanych przez członków zespołu i koordynowanie prac programistów, analityków i testerów (zespół rozproszony),
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z założeniami projektu oraz harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu,
 • stała komunikacja z interesariuszami projektu.

OCZEKIWANIA:

 • minimum trzyletnie doświadczenie jako Scrum Master lub Project Manager,
 • znajomość i zrozumienie procesu wytwarzania oprogramowania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • doskonałe zdolności komunikacyjne i umiejętność budowania relacji interpersonalnych,
 • znajomość tradycyjnych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami Waterfall oraz Agile,
 • znajomość narzędzi MS Project, Redmine, JIRA, Confluence.

MILE WIDZIANE:

 • praktyczne doświadczenie w zakresie metodyk zwinnych takich jak Kanban, Scrum, SAFe,
 • doświadczenie w zakresie udoskonalania procesów informatycznych i/lub oprogramowania.
Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport