Dołącz do nas

Kariera

Programista - Oddział Nowy Sącz NOVITUS

Miejsce pracy: Nowy Sącz

W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko "Pragramista".

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie, projektowanie i analizę oprogramowania, testowanie oprogramowania oraz urządzeń współpracujących z systemami informatycznymi.

WYMAGANIA:

 • Znajomość języków oprogramowania (C/C++ lub C# lub Delphi lub Java lub Kotlin)
 • Znajomość środowiska MS Visual Studio, platformy NET Framework lub Delphi lub AndroidStudio
 • Znajomość systemów operacyjnych (Windows lub Linux lub Android), Internetu
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów
 • Znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, silna motywacja
 • Kreatywność

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie na stanowisku programisty
 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki i telekomunikacji
 • Znajomość środowiska Eclipse
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • Znajomość baz danych MS SQL
 • Znajomość SQLite
 • Znajomość technologii XML lub JSON

W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • Pracę w zgranym zespole  w pełnym wymiarze godzin w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży
 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2019r.  pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:            
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Programista.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;
2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Programista na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Programista

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport