Dołącz do nas

Kariera

MS SQL DevOps Inżynier

Miejsce pracy: Warszawa

COMP Centrum Innowacji sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej COMP, pioniera w zakresie bezpieczeństwa IT na polskim rynku oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Grupa kapitałowa COMP S.A. jest również liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym rozwiązań fiskalnych oferowanych pod markami Novitus i ELZAB.

COMP Centrum Innowacji sp. z o.o. powstała w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach grupy kapitałowej COMP S.A. COMP Centrum Innowacji sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez grupę COMP S.A. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów.

Wymagania:

 • znajomość T-SQL,
 • znajomość środowiska Azure:
  • rozwiązań SQL Data Warehouse, Azure Analysis Services,
  • umiejętność programowania automatyki w tym środowisku PowerShell, Logic Apps itp,
 • znajomość Python.

 

Mile widziana:

 • znajomość programów Business Intelligence - preferowny powerBI lub ewentualnie Qlik, Tableau

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad Azure SQL Data Warehouse,
 • przygotowywanie zapytań do bazy danych pod kątem wymagań klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • praca przy oprogramowaniu procesu "ETL" (ładowania i wstępnego przetwarzania danych),
 • praca przy rozbudowie modelu analitycznego w Azure Analysis Services / powerBI, 
 • przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie skryptów automatyzacyjnych w Azure,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji procesów w Azure.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w innowacyjnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej w doświadczonym i dynamicznym zespole
 • szerokie perspektywy rozwoju kwalifikacji m. in. poprzez udział w szkoleniach i certyfikacjach,
 • udział w ciekawych i innowacyjnych projektach informatycznych,
 • dostęp do najnowocześniejszej technologii i nowoczesne narzędzia pracy,   
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, zaangażowania i osiąganych wyników,
 • komfortowe warunki pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji".
Oświadczam, że mam świadomość, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
 2. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji).
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania obecnej lub przyszłych rekrutacji (w zależności od zaznaczonej opcji).
 5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie przez mnie danych osobowych jest wymogiem umownym, a dane osobowe podaję dobrowolnie.
 7. Mojej dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport