Dołącz do nas

Kariera

Menedżer ds. kluczowych klientów - Oddział Nowy Sącz NOVITUS

Miejsce pracy: Nowy Sącz, Warszawa, Gdańsk

W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko "Menedżer ds. kluczowych klientów".

Dopuszczamy także możliwość zatrudnienia na zasadzie prowadzenia własnego biura w miejscu zamieszkania.

Obszar pracy: cały kraj.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie nowych klientów, zarządzanie pracami projektowymi, utrzymanie kontaktów z klientami, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie umów i koordynację ich realizacji, monitorowanie i analizę danych rynkowych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • znajomość rynków RETAIL i HORECA
 • minimum dwuletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań IT
 • bardzo dobra znajomość technik sprzedaży i negocjacji
 • znajomość zagadnień fiskalnych i wdrożeń systemów sprzedaży
 • mile widziana znajomość rynku oprogramowania użytkowego dla sektorów RETAIL i HORECA
 • łatwość nawiązywania kontaktów, skuteczność w działaniu, solidność, dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • prawo jazdy kat. B

W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku IT

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie: umowa o pracę, stałe wynagrodzenie miesięczne + prowizja uzależniona od wyników pracy

 • dobrą atmosferę pracy w otwartym, ambitnym zespole

 • narzędzia wspierające realizację celów: samochód służbowy, komputer, telefon

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 14 lipca 2019r.  pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:            
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;
2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Menedżer ds. kluczowych klientów.

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport