Our Leaders

About us > Our Leaders

Managing Board

Robert Tomaszewski Robert Tomaszewski MB PRESIDENT
Krzysztof Morawski Krzysztof Morawski MB VICE-PRESIDENT
Jarosław Wilk Jarosław Wilk MB VICE-PRESIDENT
Andrzej Wawer Andrzej Wawer MB VICE-PRESIDENT

Supervisory Board

The company informs, that in the light of statements submitted by Supervisory Board members, at least two members of the Supervisory Board meet independence criteria.

Jacek Papaj

Przewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 1991 do 2017 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego COMP S.A. Zajmuje stanowiska w innych spółkach Grupy Kapitałowej. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab S.A. Od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A., od 2013 roku - Członkiem Rady Nadzorczej w Insoft Sp. z o.o.

W latach 2015-2016 roku Jacek Papaj pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Wcześniej, w latach 2013-2014, sprawował funkcję Prezesa Zarządu JNJ Poland Sp. z o.o. Od 2011 do 2016 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. W okresie pomiędzy rokiem 2010 a 2015 był członkiem, a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Podobne stanowiska piastował również w latach 2008-2014 w spółkach Big Vent S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o. Od 2004 do 2008 roku obecny Prezes Zarządu COMP S.A. wspierał swoim doświadczeniem, w roli Członka Rady, Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej imienia Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica. W latach 2003-2009 był Prezesem Zarządu Pacomp Sp. z o.o., a między 2003 a 2012 rokiem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gap S.A. Wcześniej sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. (w latach 2002 – 2004) i Techlab
Sp. z o.o. (lata 1998 – 2004). Jacek Papaj pełnił także funkcję Prezesa Zarządu w już nieistniejących spółkach związanych z COMP: Comp Rzeszów S.A. (lata 1995 - 2004), ICD Comp Consulting Sp. z o.o. (lata 1994 - 2002) i COMP Sp. z o.o. (lata 1987 - 1993). W latach osiemdziesiątych pracował na stanowiskach: Kierownika Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR, Głównego Specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON – POL, Specjalisty Elektronika ds. Uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki oraz Specjalisty ds. Kooperacji Produkcji w SCANPRODUCT. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w UNITRA POLKOLOR gdzie zdobywał doświadczenie jako Referent ds. Realizacji Kontraktów i Kierownik Laboratorium Legalizacji Aparatów Kineskopowych.

Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Elektronika.

Grzegorz Należyty
Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o.
Z Siemensem jest związany od 2001 roku, gdy w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT.
W 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks działającego w sektorze telekomunikacji nadzorował sprzedaż usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager odpowiadał za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej.
Z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce jest związany od 2012 r. Pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables. Do Zarządu Siemens Sp. z o.o. dołączył w kwietniu 2016 r.
Od 2013 r. Członek Rady Nadzorczej spółek PayTel S.A oraz Elzab S.A.
Od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Absolwent Informatyki Politechniki Białostockiej, programu Executive MBA i programu dla Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Jerzy Bartosiewicz

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

1.07.2017 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 2012 roku jest Doradcą Zarządu (Dyrektorem Inwestycyjnym) w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A.

Pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Skyline Venture, Przewodniczącego Rady Inwestorów Funduszu Impera Seed Fund, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polnord S.A., Członka Komitetu Inwestycyjnego Helix Ventures Partner FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Venture Capital Satus FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Skyline Venture, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Internet Venture FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Impera Seed Fund oraz Członka Komitetu Audytu Polnord S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 52). W 2010 ukończył program Komitet Audytu do RN (Akademia Leona Koźmińskiego, GPW w Warszawie, BDO Sp. z o.o.)

 

(ur. w 1963 roku) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University. Ukończył także Advanced Management Program IESE (2007).

 • W latach 1989 - 1995 był Kierownikiem w PLL LOT SA.
 • W latach 1995-1996 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ SA.
 • W latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o.o.
 • W latach 2000-2001 –był Prezesem Zarządu EC Energy Sp. z o.o.
 • W latach 2001-2002 był Zastępcą Dyrektora Naczelnego Bartimpex SA.
 • Od roku 2002 do 2004 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski SA.
 • W roku 2004 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Credit Suisse TFI SA., a w roku 2006 na funkcję Prezesa Zarządu. W 2007 roku został odwołany ze stanowiska.
 • W 2008 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TFI Emmerson SA.
 • Od roku 2004 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
 • W latach 2012-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IDEA TFI S.A.
 • Od 2004 zasiada w Radzie Nadzorczej Comp S.A.
 • W latach 2009-2011 był członkiem Rady nadzorczej Safe Technology S.A. (spółki z Grupy Kapitałowej Comp), a obecnie jest członkiem Rady nadzorczej PayTel S.A. (spółki z Grupy Kapitałowej Comp).

(ur. w 1936 roku) posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Tytuł uzyskał w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach. Ukończył kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process - Re-einginering & Benchmarking. Ma dyplom ukończenia programu Komitety Audytu 2010, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Akademię Leona Koźmińskiego. Przeszkolony został także w zakresie tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Krajową Izbę Gospodarczą w 2012 r.

 • W latach 1966-1974 był dyrektorem naczelnym Fabryki Armatur Głuchołazy.
 • W latach 1974-1976 był dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej CHEMAK w Warszawie.
 • W latach 1980-1991 pracował w organach administracji państwowej, w tym:
  • Urząd Rady Ministrów 1980-1981 - doradca - ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej;
  • Urząd Gospodarki Materiałowej 1981-1985 - podsekretarz stanu;
  • Ministerstwo Rynku Wewnętrznego 1988-1990 - wiceminister oraz Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych.
 • W latach 1991-1998 zajmował się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Był m.in.:
  • pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (1991-1992);
  • prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. w Warszawie (1992-1993);
  • prezesem Zarządu PFM TRADE Sp. z o.o. w Warszawie (1993-1994);
  • prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie (1994-1998).
 • W latach 1999-2011 w Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych –Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 2005 r. do 2011 r. równocześnie dyrektorem Centrum Innowacji NOT.
 • Od 2011 r. jest doradcą Prezesa NOT zatrudnionym na umowę zlecenia.
 • W latach 1983-2005 był społecznym wiceprezesem - sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, jest nadal członkiem Zarządu Głównego TNOiK.
 • Był członkiem Rady Banku - Powszechnego Banku Gospodarczego SA oraz reprezentantem Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Walcowni Dziedzice w Czechowicach - Dziedzicach.
 • W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej, a od 2006 do 2008 był przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń KIG.

Obecnie członek prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Accelator Innowacji NOT sp. z o.o., członek rady nadzorczej Comp S.A. (pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu).

Ryszard Trepczyński
Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2016 - obecnie DSW AFM Sp. z.o.o.; Wiceprezes Zarządu. Doradztwo finansowe
 
2011 - 2015 GRUPA PZU; Członek Zarządu PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. odpowiedzialny za Pion Inwestycji, Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Członek Komitetu Ryzyka Kredytowego,
Przewodniczący RN: TFI PZU, PTE PZU, Ogrodowa Inwestycje, Tower Inwestycje, członek RN PZU Zdrowie
 
w latach 2011-2018 RN; Grupa Azoty S.A., RN BondSpot Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego, Esaliens TFI
 
2001 - 2011 Pioneer Pekao Investment Management, w tym:
           2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, Dyrektor Inwestycyjny, kierowanie i nadzór nad Departamentem Zarządzania
Aktywami,
           2007-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami
           2001-2007 Dyrektor Departamentu Papierów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1996-2001 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Biuro Inwestycji Finansowych, Naczelnik Wydziału  Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1994-1996 Bank Handlowy w W-wie S.A. Centrum Kapitałowych, makler giełdowy, makler specjalista
 
 

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno–Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).


Zajmuje się publicystyką, prowadząc stałe rubryki o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy”, „Sprawach Międzynarodowych” oraz okresowe komentarze dla „Parkietu”, „Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej”, „Nowej Europy” i innych. Dla światowego serwisu Reutera, Bloomberg News oraz Warsaw Business Journal komentuje bieżącą sytuację giełdową.  Jest autorem materiałów dla inwestorów publikowanych przez WGPW. Kajetan Wojnicz jest członkiem Rady Nadzorczej w Berlin SA oraz MNI SA.